Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Resultats preliminars estudi Satin

 • Identification data

  Identifier: TFG:870
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG870
 • Authors:

  Capdevila Solé, Maria
  López Arronis, Cristina
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-08-31
  Abstract: Al voltant del 13% de la població mundial adulta té obesitat i, el 39% sobrepès. Per aquest motiu, es planteja aquest estudi paral·lel, a doble cec, aleatoritzat, i multicèntric amb sis branques d’intervenció, en el qual, es vol demostrar que, si un subjecte està saciat, mantindrà el seu pes corporal; per poder comprovar aquest efecte, els participants (homes i dones entre 20 i 65 anys amb un IMC entre 27,0 i 35,0 Kg/m2 i sense comorbiditats) estan sotmesos durant 8 setmanes a una dieta baixa en calories (LCD), amb l’objectiu de perdre pes. S’ha pogut observar que hi han hagut canvis significatius posteriors a la LCD, pel que fa a mesures antropomètriques, en el colesterol HDL, pressió arterial, massa grassa i magra. Around the 13% of the global adult population is obese and the 39% overweight. For this reason, it set out this parallel study, double-blind, randomized, multicenter, with six branches of intervention, which, is to show that if a subject is sated, it can keep your body weight, in order to verify this fact, participants (men and women between 20 and 65 years old with a BMI between 27.0 and 35.0 kg/m2 and without comorbidities) for 8 weeks are subject to a low calorie diet (LCD), in order to lose weight. It has been observed that there have been significant changes after the 3 LCD regarding anthropometric measurements in HDL cholesterol, blood pressure, body fat mass and lean. Alrededor del 13% de la población mundial adulta tiene obesidad y, el 39% sobrepeso. Por este motivo, se plantea este estudio paralelo, a doble ciego, aleatorizado, y multicéntrico, con seis ramas de intervención, en el cual, se quiere demostrar que, si un sujeto está saciado, mantendrá su peso corporal; para poder comprobar este efecto, los participantes (hombres y mujeres entre 20 y 65 años con un IMC entre 27,0 y 35,0 kg/m2 y sin comorbilidades) están sometidos durante 8 semanas a una dieta baja en calorías (LCD), con el objetivo de perder peso. Se ha podido observar que ha habido cambios significativos posteriores a la LCD, con respecto a medidas antropométricas, en el colesterol HDL, presión arterial, masa grasa y magra.
  Subject: Obesitat
  Language: Català
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Capdevila Solé, Maria; López Arronis, Cristina
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: Resultats preliminars estudi Satin Preliminary results of Satin study Resultados preliminares estudio Satin
  Work's public defense date: 2016-06-06
  Keywords: Obesitat, dieta hipocalòrica Obesity, low-calorie diet Obesidad, dieta hipocalórica
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Resultats preliminars estudi Satin
  Project director: Bulló Bonet, Mònica
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Obesitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar