Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

EL PAPER DE CCL2 EN LA NAFLD: CONNEXIÓ ENTRE INFLAMACIÓ I METABOLISME ENERGÈTIC

 • Identification data

  Identifier: TFG:873
 • Authors:

  BAIGES GAYA, GERARD
  DJEMMAH IMANE
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-08-31
  Abstract: La ingesta excessiva d’energia provinent d’aliments d’alt contingut calòric i baix valor nutricional, és un problema important en les societats industrialitzades, ja que provoca l’aparició de patologies, com la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD). Aquestes patologies tenen en comú característiques fisiopatològiques i mecanismes moleculars relacionats amb la inflamació i l’oxidació. L’objectiu d’aquest estudi fou observar els efectes de la deficiència de la quimiocina CCL2 en el metabolisme d’un model animal d’estrès oxidatiu i hiperlipèmic, a més d’avaluar la influència del factor dietètic. Excessive intake of energy from high-caloric foods and low nutritional value is a major problem in industrialized societies, since they cause the appearance of diseases, such as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). These pathologies have in common pathophysiological features and molecular mechanisms related to inflammation and oxidation. The aim of this study was to observe the effects of the deficiency of the chemokine CCL2 in the metabolism of an animal model with oxidative stress and hyperlipidemia, as well as to assess the influence of dietary factor. La ingesta excesiva de energía que proviene de alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional, es un problema importante en las sociedades industrializadas, puesto que provocan la aparición de patologías, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD). Estas patologías tienen en común características fisiopatológicas y mecanismos moleculares relacionados con la inflamación y la oxidación. El objetivo de este estudio era observar los efectos de la deficiencia de la quimiocina CCL2 en el metabolismo de un modelo animal de estrés oxidativo e hiperlipemia, además de evaluar la influencia del factor dietético.
  Subject: Esteatosi hepàtica
  Language: Català
  Work's codirector: Luciano Mateo, Fedra
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Medicina i Cirurgia
  Student: BAIGES GAYA, GERARD; DJEMMAH IMANE
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: EL PAPER DE CCL2 EN LA NAFLD: CONNEXIÓ ENTRE INFLAMACIÓ I METABOLISME ENERGÈTIC THE ROLE OF CCL2 IN NAFLD: CONNECTION BETWEEN INFLAMMATION AND ENERGY METABOLISM EL PAPEL DE CCL2 EN LA NAFLD: CONEXIÓN ENTRE INFLAMACIÓN Y METABOLISMO ENERGÉTICO
  Work's public defense date: 2016-05-29
  Keywords: esteatosi hepàtica, inflamació, quimiocina CCL2 NAFLD, metabolism, chemokine CCL2 esteatosis hepática, inflamación, quimiocina CCL2
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: EL PAPER DE CCL2 EN LA NAFLD: CONNEXIÓ ENTRE INFLAMACIÓ I METABOLISME ENERGÈTIC
  Project director: Joven Married, Jorge
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Esteatosi hepàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar