Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Abordatge dietètic-nutricional en esport de resistència

 • Identification data

  Identifier: TFG:880
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG880
 • Authors:

  Matamalas Nicolau, Carme
  Busquets Roca, Cristina
  Magriñà Garcia, Ariadna
  Moreno Ortiz, Juan Luis
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-08-31
  Abstract: La Marató des Sables és una carrera d’ultra resistència al desert del Sàhara que consta de 250 km. És considerada una de les curses més dures, on els esportistes es sotmeten a temperatures extremes. En qualsevol esport però especialment en aquests tipus de competicions, s’ha de donar molta importància a l’alimentació i la hidratació abans, durant i després de la cursa, per tal d’evitar problemes nutricionals i fisiològics; com la deshidratació, hiponatrèmia, problemes gastrointestinals i deficiències nutricionals. Durant cada una d’aquestes etapes la dieta ha de ser saludable, equilibrada, variada i sobretot individualitzada, segons la tolerància de cada individu. És molt important saber la composició dels macronutrients en cada etapa, com també és essencial tenir en compte els micronutrients com ara la presència d’antioxidants, vitamines i fibra per tal de combatre l’estrès oxidatiu que l’organisme es sotmet. En conclusió, per arribar en les millors condicions òptimes, és important realitzar un estudi individualitzat de cada esportista i tenir en compte l’alimentació i hidratació en les diferents etapes de la competició. The Marathon des Sables is a race of ultra-resistance in the Sahara desert consisting of 250 km. It is considered one of the toughest races where athletes are subjected to extreme temperatures. In any sport, but especially in this type of competition, it should be given great importance to food and hydration before, during and after the race to avoid nutritional and physiological problems; as dehydration, hyponatremia, gastrointestinal problems and nutritional deficiencies. During each of these stages the diet should be healthy, balanced, varied and above all individualized, depending on the tolerance of each individual. It is very important to know the composition of macronutrients at each stage, as is also essential to consider micronutrients such as the presence of antioxidants, vitamins and fiber to combat oxidative stress the body is subjected. In conclusion, to get in the best optimal conditions, it is important to make an individualized study of each athlete and consider nutrition and hydration in the different stages of the competition. La Maratón des Sables es una carrera de ultra resistencia en el desierto del Sahara que consta de 250 km. Es considerada como una de las carreras más duras, donde los deportistas se someten a temperaturas extremas. En cualquier deporte, pero especialmente en este tipo de competiciones, se debe dar mucha importancia a la alimentación y la hidratación antes, durante y después de la carrera para evitar problemas nutricionales y fisiológicos; como la deshidratación, hiponatremia, problemas gastrointestinales y deficiencias nutricionales. Durante cada una de estas etapas la dieta debe ser saludable, equilibrada, variada y sobre todo individualizada, según la tolerancia de cada individuo. Es muy importante saber la composición de los macronutrientes en cada etapa, como también es esencial tener en cuenta los micronutrientes tales como la presencia de antioxidantes, vitaminas y fibra para combatir el estrés oxidativo al que el organismo se somete. En conclusión, para llegar en las mejores condiciones óptimas, es importante realizar un estudio individualizado de cada deportista y tener en cuenta la alimentación e hidratación en las diferentes etapas de la competición.
  Subject: Esportistes -- Nutrició
  Language: Català
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Matamalas Nicolau, Carme ; Busquets Roca, Cristina ; Magriñà Garcia, Ariadna ; Moreno Ortiz, Juan Luis
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: Abordatge dietètic-nutricional en esport de resistència, Marató des Sables Dietary and nutritional approach in endurance sport , Marathon des Sables Abordaje dietético-nutricional en deporte de resistencia, Maratón des Sables
  Work's public defense date: 2016-06-06
  Keywords: Marató des Sables, deshidratació, hiponatrèmia, problemes gastrointestinals Marathon des Sables, dehydration, hyponatremia, gastrointestinal problems Maratón des Sables, deshidratación, hiponatremia, problemas gastrointestinales
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Abordatge dietètic-nutricional en esport de resistència, Marató des Sables
  Project director: Babio, Nancy
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Esportistes -- Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar