Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Desitjat/ada

 • Datos identificativos

  Identificador: TFG:1321
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1321
 • Autores:

  Martínez Climent, Elena
  Masip Pujol, Joanna
  Morera Blanco, Albert
  Peco Fernández, Paula
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2017-11-27
  Resumen: No consta Assisted reproduction has increased its activity during the last years in the Camp de Tarragona, as well as the number of private centers that carry it out. The low labor and economic stability currently suffered by the Spanish society and, above all, women, causes the delay of motherhood, the main reason why reproduction techniques are highly requested. Nowadays, public health offers a limited service that causes long waiting lists. For this reason, Tarragona’s population is derived to Barcelona, however some affected people are able to gather the money needed to fulfill as soon as possible their desire to be parents and opt for the private healthcare. Although, it is a topic that is currently booming, we ask ourselves whether assisted reproduction is a taboo subject in society. Nahia is an audiovisual report of twenty-five minutes that informs about the current situation of assisted reproduction in the Camp de Tarragona. The report uses different aspects such as the clinic, the social and the legal ones, and speaks about assisted reproduction through different subjects. In short, it gives answer to the main questions relating to that branch of medicine: what is the assisted reproduction? What are the most commonly used techniques and how much are they? Why people resort to these techniques? Why are so many assisted reproduction private centers in Camp de Tarragona? What disputes exist about the private centers? What is the current legality? And finally, the report make the spectator reflect through the main question: is the assisted reproduction a taboo topic nowadays? La reproducció assistida ha augmentat la seva activitat durant els últims anys al Camp de Tarragona, així com la quantitat de centres privats que la duen a terme. La poca estabilitat laboral i econòmica que avui dia pateix la societat espanyola i, sobretot, les dones, provoca el retard de la maternitat, la principal causa per la qual es recorre a les tècniques de reproducció assistida. A dia d'avui, la sanitat pública ofereix un escàs servei que provoca llargues llistes d'espera. Per això, la població de Tarragona és derivada a Barcelona, però alguns afectats són capaços de reunir els diners necessaris per complir el més aviat possible el seu desig de ser pares i mares i opten per la sanitat privada. Tot i ser un tema que actualment està en auge, ens preguntem si la reproducció assistida és un tema tabú a la societat. Nahia és un reportatge audiovisual de vint-i-cinc minuts que informa sobre la situació actual de la reproducció assistida al Camp de Tarragona. Utilitza diferents vessants, com la clínica, la social i la legal, i en parla a través de diferents temes. En definitiva, dóna resposta a les principals preguntes que desperta aquesta branca de la medicina: Què és la reproducció assistida?, Quines són les tècniques més utilitzades i quins preus tenen?, Per què s’acudeix a aquestes tècniques?, Per què hi ha 5 centres privats al Camp de Tarragona que les duen a terme? Quines controvèrsies existeixen al voltant dels centres privats? Què diu la legalitat vigent? I, finalment, es fa reflexionar a l'espectador mitjançant la pregunta principal: La reproducció assistida és un tema tabú avui en dia?
  Materia: Reproducció assistida-Catalunya-Tarragona
  Idioma: Català
  Áreas temáticas: Ciències de la informació i la comunicació Ciencias de la información y comunicación Information and communication sciences Ciències de la informació i la comunicació
  Departamento: Estudis de Comunicació
  Estudiante: Martínez Climent, Elena; Masip Pujol, Joanna; Morera Blanco, Albert; Peco Fernández, Paula
  Curso académico: 2016-2017
  Título en diferentes idiomas: Nahia. Deseado/a Nahia. Desired Nahia. Desitjat/ada
  Fecha de la defensa del treball: 2017-06-21
  Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Palabras clave: Reproducción asistida, Tarragona, tabú Assisted reproduction, Tarragona, taboo Reproducció assistida, Tarragona, tabú
  Confidencialidad: No
  Título en la lengua original: Nahia. Desitjat/ada
  Director del proyecto: Moragas Fernández, Carlota María
  Enseñanza(s): Periodisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Palabras clave:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Ciencias de la información y comunicación
  Information and communication sciences
  Ciències de la informació i la comunicació
  Reproducció assistida-Catalunya-Tarragona
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar