Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina

 • Datos identificativos

  Identificador: TFG:333
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG333
 • Autores:

  Coll Pujals, Dídac
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2015-11-18
  Resumen: Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina AUTOR: Dídac Coll Pujals DIRECTOR: Albert Oller Pujol didac.coll@estudiants.urv.cat Resum. Aquest projecte consisteix en la creació d’una interfície mitjançant Matlab per tal de captar les dades de la Kinect i el Leap Motion. La Kinect és capaç d’agafar dades de les diferents parts del cos d’una persona i el Leap Motion és capaç d’agafar dades de les mans i els dits. Les interfícies creades seran utilitzades pel control de dispositius com l’AR Drone 2.0 i l’Arduino. En el cas del drone, s’utilitzaran els dos dispositius, en canvi amb l’Arduino tan sols s’utilitzarà el Leap Motion. Cal afegir que el projecte és una guia per tal d’utilitzar, interactuar i obtenir dades d’aquests dos sensors a través de Matlab. Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Data Presentació: Juny de 2015 Kinect and Leap Motion interface for interaction man-machine AUTOR: Dídac Coll Pujals DIRECTOR: Albert Oller Pujol didac.coll@estudiants.urv.cat Abstract. This project consist on create an interface by using Matlab program in order to acquire data from Kinect and Leap Motion devices. The first one, can take data from different parts of a human body and the last one can take data from hands and fingers. The created interfaces will be used to control devices like AR Drone 2.0 and Arduino board. In case of drone, it will be used with both devices. However, Arduino will be only used with Leap Motion. Moreover, this project is a guide that provides information about how to interact, get data and use them. Study Program: Degree in Industrial Electronics and Automation Engineering Defense Date: June 2015 Interfaz basada en Kinect y Leap Motion para la interacción hombre-máquina AUTOR: Dídac Coll Pujals DIRECTOR: Albert Oller Pujol didac.coll@estudiants.urv.cat Resumen. Este proyecto consiste en la creación de una interfaz mediante Matlab para captar los datos de la Kinect y el Leap Motion. La Kinect es capaz de coger datos de las diferentes partes del cuerpo de una persona y el Leap Motion es capaz de coger datos de las manos y los dedos. Las interfaces creadas serán utilizadas por el control de dispositivos como el AR Drone 2.0 y el Arduino. En el caso del drone, se utilizarán los dos dispositivos, en cambio con el Arduino tan sólo se utilizará el Leap Motion. Hay que añadir que el proyecto es una guía para utilizar, interactuar y obtener datos de estos dos sensores a través de Matlab. Titulación: Grado en Ingeniería Electrònica Industrial i Automàtica Fecha Presentación: Junio del 2015
  Materia: Enginyeria
  Idioma: cat
  Áreas temáticas: Ingeniería electrónica Electronic engineering Enginyeria electrònica
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiante: Coll Pujals, Dídac
  Curso académico: 2014-2015
  Título en diferentes idiomas: Interfaz basada en Kinect y Leap Motion para la interacción hombre-máquina Kinect and Leap Motion interface for interaction man-machine Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina
  Fecha de la defensa del treball: 2015-06-30
  Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Palabras clave: Quadrotor,LEAP Motion, Kinect Quadrotor,LEAP Motion, Kinect Quadrotor,LEAP Motion, Kinect
  Confidencialidad: No
  Créditos del TFG: 12
  Título en la lengua original: Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina
  Director del proyecto: Oller Pujol, Albert
  Enseñanza(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Palabras clave:

  Ingeniería electrónica
  Electronic engineering
  Enginyeria electrònica
  Enginyeria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar