Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Enterocolitis necrotitzant: anàlisi de l'evolució de casos a l'hospital universitari joan xxiii

 • Datos identificativos

  Identificador: TFG:3845
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3845
 • Autores:

  Segura Alabart, Maria
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-30
  Resumen: L’enterocolitis necrotitzant és una emergència gastrointestinal freqüent en el nounat i una de les principals causes de morbiditat en els mateixos. l’objectiu de l’estudi és valorar la freqüència de la malaltia i els seus factors de risc a l’uci neonatal de l’hujxxiii. mètodes: s’analitzen descriptivament dades de 38 pacients ingressats entre els anys 2010 i 2020, recollint els antecedents de manera retrospectiva. resultats i conclusió: no es demostra tendència creixent de la freqüència de la malaltia. els factors de risc més importants en la nostra mostra són: baix pes al naixement, prematuritat, ús d’antibiòtics, catèter umbilical, ventilació mecànica i anèmia.
  Materia: Medicina
  Idioma: Català
  Codirector del trabajo: Closa Monasterolo, Ricardo
  Áreas temáticas: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departamento: Medicina i Cirurgia
  Estudiante: Segura Alabart, Maria
  Curso académico: 2020-2021
  Título en diferentes idiomas: Enterocolitis necrotizante: análisis de la evolución de casos en el hospital universitari joan xxiii Necrotizing enterocolytis: analysis of the evolution of cases at the hospital universitari joan xxiii Enterocolitis necrotitzant: anàlisi de l'evolució de casos a l'hospital universitari joan xxiii
  Fecha de la defensa del treball: 2021-06-17
  Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Palabras clave: enterocolitis necrotizante, factor de riesgo, frecuencia necrotizing enterocolytis, risk factor, frequency enterocolitis necrotitzant, factor de risc, freqüència
  Confidencialidad: No
  Créditos del TFG: 6
  Título en la lengua original: Enterocolitis necrotitzant: anàlisi de l'evolució de casos a l'hospital universitari joan xxiii
  Director del proyecto: Albújar Font, Maria del Mar
  Enseñanza(s): Medicina
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Palabras clave:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Medicina
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar