Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA328

 • Datos identificativos

  Identificador: TFG:4710
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4710
 • Autores:

  Altès Figueras, Laia
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2022-06-29
  Resumen: El present treball de fi de grau té per objecte l’ampliació de les pràctiques que conformen el ventall d’opcions de què disposa l’assignatura de Microcontroladors i Sistemes Embedded del grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions. En conseqüència, l’objectiu principal de les pràctiques és que l’alumne assoleixi, progressivament, els conceptes clau del món dels sistemes embedded i, en concret, obtingui les competències necessàries en la programació de microcontroladors. A fi d’assolir l’objectiu plantejat, es dissenyen un total de sis pràctiques, utilitzant el microcontrolador ATmega328P, les quals estan organitzades en dos blocs. D’una banda, per tal de facilitar el procés d’aprenentatge, les primeres pràctiques es realitzen en llenguatge assemblador. Atès que és una eina didàctica, ja que per a poder escriure a baix nivell, l’usuari ha de conèixer amb més detall l’arquitectura i el joc d’instruccions del dispositiu emprat. De l’altra, posteriorment, cal desenvolupar les solucions en llenguatge C, essent el més utilitzat en aplicacions de sistemes encastats. Si bé, primer, es presenta una introducció teòrica sobre l’electrònica digital i els microcontroladors, sempre centrada en el món dels sistemes encastats. Seguidament, s’aprofundeix en el microcontrolador emprat en el present projecte; estudiant la seva arquitectura, joc d’instruccions i el kit d’avaluació utilitzat. Finalment, amb la finalitat de disposar d’un entorn de treball òptim, es dissenya i solda una shield board. La qual satisfà els requisits per a treballar amb els perifèrics emprats, com ara uns LEDs, un polsador i una pantalla LCD
  Materia: Enginyeria electrònica
  Idioma: cat
  Áreas temáticas: Ingeniería electrónica Electronic engineering Enginyeria electrònica
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiante: Altès Figueras, Laia
  Curso académico: 2020-2021
  Título en diferentes idiomas: Prácticas con el microcontrolador ATMEGA328P Hands-on Exercises with ATMEGA328P Microcontroller Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA328
  Fecha de la defensa del treball: 2021-09-10
  Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Palabras clave: Microcontrolador, Programación, Prácticas Microcontroller, Programming, Hands-on exercises Microcontrolador, Programació, Pràctiques
  Confidencialidad: No
  Título en la lengua original: Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA328
  Director del proyecto: Cañellas Alberich, Nicolau
  Enseñanza(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Palabras clave:

  Ingeniería electrónica
  Electronic engineering
  Enginyeria electrònica
  Enginyeria electrònica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar