Treballs Fi de Màster: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

20 results.
Title Date
Análisis del consumo eléctrico de una planta industrial para su disminución2021-11-02
Análisis y diseño de una aplicación informática de la norma UNE23585:2004 de Sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de Humos para naves de una sola planta con actividad industrial2016-09-16
Automatització i disseny d'una planta d'osmosis inversa2017-09-20
Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial2022
Desenvolupament d’un banc automàtic d’assajos per a carregadors de bateries embarcats en vehicles elèctrics2022-06-27
Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing2022
Disseny del control d'un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V 2016-06-13
Disseny d'una Col.lecció de Pràctiques d'Automatització No Presencials2021-06-02
Disseny i implementació d'una nano xarxa de corrent continu2016-06-13
Estudio energético, diseño y cálculo de las instalaciones de climatización, eléctrica y protección contra incendios de una nave destinada a laboratorios2018-05-23
Implementació i Control d'un Carregador Bidireccional de Bateries d'un Vehicle Elèctric 2016-06-13
In Situ Observation of Current Generation in ZnO Nanowire Based Nanogenerators Using a CAFM Integrated into an SEM2019-07-03
Inverter Programming of a competition electric motorcycle2021-06-02
Label-free sensor for the near real-time detection of prostate cancer2022-09-08
Millora de l’eficiència de matèria primera i centralització de senyals en una línia de producció industrial2022-09-16
Millora per a l'estalvi energètic mitjançant un software de visualització 2016-06-17
Novel carbonized mesoporous silicon biosensor for electrochemical pathogen detection2021-09-09
Porous silicon-based sensor to detect biofilm growth2022-09-09
Prototipado de un controlador digital para convertidores continua-continua de elevadas prestaciones 2017-06-19
Study of the Stability of Encapsulated and Non-encapsulated Polymeric Photovoltaic Cells under Sun and Indoor illumination2022-09-08