Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Estación de Servicio para Venta de Carburantes

 • Identification data

  Identifier: TFM:1004
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1004
 • Authors:

  Silva López, Mario
 • Others:

  Keywords: combustible, marquesina, edificio fuel, roof, building combustible, marquesina, edifici
  Title in different languages: Estación de Servicio para Venta de Carburantes Service Station for Fuel Sales Estació de Servei para Venta de Carburants
  Subject areas: Ingeniería mecánica Mechanical engineering Enginyeria mecànica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Silva López, Mario
  Department: Enginyeria Mecànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09
  Project director: Gomis Prats, Anna
  Abstract: L'objecte del present projecte és dur a terme l'estudi i la definició de les obres a realitzar, la justificació del disseny adoptat i la seva adequació a la normativa vigent, i l'execució i posada en marxa d'una estació de servei. El document ha de servir com a base per a l'obtenció dels corresponents permisos i llicències dels Organismes Oficials Competents i que, d'acord amb les disposicions legals vigents, puguin dur-se a terme les obres de construcció i la posada en funcionament del complex. El objeto del presente proyecto es llevar a cabo el estudio y la definición de las obras a realizar, la justificación del diseño adoptado y su adecuación a la normativa vigente, y la ejecución y puesta en marcha de una estación de servicio. El documento ha de servir como base para la obtención de los correspondientes permisos y licencias de los Organismos Oficiales Competentes y que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, puedan llevarse a cabo las obras de construcción y la puesta en funcionamiento del complejo
  Subject: Enginyeria mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Estación de Servicio para Venta de Carburantes
  Creation date in repository: 2022-05-23
 • Keywords:

  Ingeniería mecánica
  Mechanical engineering
  Enginyeria mecànica
  Enginyeria mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar