Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Transborylation reaction of alkenyl boranes with diboron reagents and gem-diboryl alkanes

 • Identification data

  Identifier: TFM:1049
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1049
 • Authors:

  Dominguez Molano, Paula
 • Others:

  Keywords: chemistry, alkenyl, boranes, transborilation, organic synthesis química, alquenilos, borilados, transborilación, síntesis orgánica química, alquenils, borilats, transborilació, síntesis orgànica
  Title in different languages: Reacció de transborilación d'alquenils borilats amb agents diborilats i gem-alcans diborilats Transborylation reaction of alkenyl boranes with diboron reagents and gem-diboryl alkanes Reacción de transborilación de alquenilos borilados con agentes diborilados i gem-alcanos diborilados
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Dominguez Molano, Paula
  Department: Química Física i Inorgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-05-25
  Project director: Fernández Gutiérrez, Elena
  Abstract: S'ha postulat l'intercanvi de grups de boril entre els reactius alquenil borans i diborons com una via de mesura creuada amb la formació concomitant de reactius de dibor. L'estereocontrol de la seqüència està garantit a través de la metodologia de transborilació. Aquí es descriu la síntesi i caracterització de diferents tipus de productes transborilats. Finalment, es divulguen estudis preliminars sobre la reacció de transborilació entre alquenilboranes i alcans de gem-diboril, amb la formació subsegüent d'alcans mixtos de gem-diboril, que són antisimètrics. Exchange of boryl moieties between alkenyl boranes and diboron reagents has been postulated as a cross-metathesis pathway with concomitant formation of mixed diboron reagents. The stereocontrol of the sequence is guaranteed throughout the transborylation methodology. Herein, we describe the synthesis and characterization of different types of transborylated products. Finally, preliminary studies on the transborylation reaction between alkenyl boranes and gem-diboryl alkanes, with the subsequent formation of mixed unsymmetrical gem-diboryl alkanes, are disclosed
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
  Title in original language: Transborylation reaction of alkenyl boranes with diboron reagents and gem-diboryl alkanes
  Creation date in repository: 2022-06-21
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar