Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Manual de buenas practicas en la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en un matadero de aves

 • Identification data

  Identifier: TFM:1078
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1078
 • Authors:

  Garcia Moreno, Carlos
 • Others:

  Keywords: Tes, escorxador, aus Fowl slaughterhouse, sensitive workers Tes, matadero, aves
  Title in different languages: Manual de bones practiques a la proteccio de treballadors espcialment sensibles a determinats riscosa un escorxador d' aus Best practices list for workers especially sensitive to certain risks protection in a fowl slaughterhouse. Manual de buenas practicas en la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en un matadero de aves
  Subject areas: Indústries agroalimentàries Food and agricultural industries Industrias agroalimentarias
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Garcia Moreno, Carlos
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09
  Project director: Garcia Camps, Gemma
  Abstract: L'objecte principal del text serà la recopilació en un petit llistat de totes aquelles iniciatives promogudes perquè la nostra empresa les pugui aplicar, facilitant així la feina a totes aquelles persones que són declarades treballadors especialment sensibles, una sèrie d'iniciatives que es realitzaran a partir de la detecció, la valoració, l'adaptació… i de l'experiència. Recordar que entre els grups de risc considerats es troben dones embarassades o en període de lactància, menors d'edat, treballadors especialment sensibles a determinats riscos,... entre d'altres. El objeto principal del texto será la recopilación en un pequeño listado de todas aquellas iniciativas promovidas para que nuestra empresa las pueda aplicar, facilitando así el trabajo a todas aquellas personas que son declaradas trabajadores especialmente sensibles, una serie de iniciativas que se realizarán a partir de la detección, valoración, adaptación… y de la experiencia. Recordar que entre los grupos de riesgo considerados tes se encuentran mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de edad, trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos,... entre otros.
  Subject: Indústries agroalimentàries
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Prevenció de Riscos Laborals
  Title in original language: Manual de buenas practicas en la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en un matadero de aves
  Creation date in repository: 2022-07-01
 • Keywords:

  Indústries agroalimentàries
  Food and agricultural industries
  Industrias agroalimentarias
  Indústries agroalimentàries
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar