Treballs Fi de Màster> Ciències Mèdiques Bàsiques

Estudio de la sarcopenia en personas institucionalizadas en residencias. Estudio piloto.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1103
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1103
 • Authors:

  Franquet Barrera, Susanna
 • Others:

  Keywords: Sarcopènia, ancians, institucionalitzats Sarcopenia, elderly, institutionalized Sarcopenia, ancianos, institucionalizados
  Title in different languages: Estudi de la sarcopènia en persones institucionalitzades en residències. Estudi pilot. Study about sarcopenia in institutionalized peolple. Pilot study. Estudio de la sarcopenia en personas institucionalizadas en residencias. Estudio piloto.
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Work's codirector: Romeu Ferran, Marta
  Student: Franquet Barrera, Susanna
  Department: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-09
  TFM credits: 12
  Project director: de Febrer Martínez, Gabriel
  Abstract: Introducció: el 60,1% dels institucionalitzats tenen sarcopènia i el 58,1% tenen sarcopènia greu. Objectiu principal: Determinar la presència de sarcopènia i la seva severitat en persones més grans de 65 anys institucionalitzades. Metodologia: mostra 21 subjectes. Conclusions: Presència moderada/alta de sarcopènia severa en dones. Població amb dependència funcional lleu, deteriorament cognitiu moderat, en ressig de malnutrició i comorbiditat alta, així com baixa FM, MM normal i rendiment físic menor en sarcopènics. El test SARC-F podria ser útil com a eina de cribratge, especialment a nivell clínic. Introducción: el 60,1% de los institucionalizados tiene sarcopenia y el 58,1% tiene sarcopenia grave. Objetivo principal: Determinar la presencia de sarcopenia y su severidad en personas mayores de 65 años institucionalizadas. Metodología: muestra 21 sujetos. Conclusiones: Presencia moderada / alta de sarcopenia severa en mujeres. Población con dependencia funcional leve, deterioro cognitivo moderado, en resigo de malnutrición y comorbilidad alta, así como baja FM, MM normal y rendimiento físico menor en sarcopénicos. El test SARC-F podría ser útil como herramienta de cribaje, especialmente a nivel clínico
  Subject: Persones grans
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Envelliment i Salut
  Title in original language: Estudio de la sarcopenia en personas institucionalizadas en residencias. Estudio piloto.
  Creation date in repository: 2022-09-14
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Persones grans
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar