Treballs Fi de Màster> Antropologia, Filosofia i Treball Social

De girallengües a fidelingües : Processos individuals d’empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1109
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1109
 • Authors:

  Berga Molina, David
 • Others:

  Keywords: assertivitat lingüística, empoderament lingüístic, fidelingüe lingüistic assertiveness, linguistic empowerment, fidelingue asertividad lingüistica, empoderamiento lingüístico, fidelingüe
  Title in different languages: De girallengües a fidelingües : Processos individuals d’empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana. From girallengües to fidelingües : Individual processes of empowerment and linguistic assertiveness in the context of the Catalan language. De girallengües a fidelingües : Procesos individuales de empoderament y asertividad lingüística en el contexto de la lengua catalana.
  Subject areas: Antropologia Anthropology Antropología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Berga Molina, David
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-13
  TFM credits: 12
  Project director: Soronellas Masdeu, Montserrat
  Abstract: Aquest treball aborda un aspecte específic dels usos lingüístics de la comunitat catalanoparlant: el d’aquell sector de la població que, contravenint la norma de convergència a la llengua dominant, decideix canviar d’hàbit lingüístic i passar a mantenir-se en català en la majoria d’interaccions socials, independentment de la llengua de l’interlocutor. L’objectiu de l’estudi és entendre les raons d’aquest procés de canvi, descriure’n les característiques i detectar els efectes que aquest nou posicionament produeix en els mateixos subjectes com en el seu àmbit immediat. L’anàlisi s’ha realitzat a partir de dades qualitatives obtingudes en una sèrie d’entrevistes semiestructurades.
  Subject: Antropologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
  Title in original language: De girallengües a fidelingües : Processos individuals d’empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana.
  Creation date in repository: 2022-09-20
 • Keywords:

  Antropologia
  Anthropology
  Antropología
  Antropologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar