Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

The importance of influencing the tourists' perception of a destination by implementing a strategic marketing plan

 • Identification data

  Identifier: TFM:1126
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1126
 • Authors:

  CALIGIURI, sara
 • Others:

  Keywords: Percepción, plan de marketing, posicionamiento Perception, Marketing plan, positioning Percepció, pla de màrqueting, posicionament
  Title in different languages: La importancia de influenciar la percepción que los turistas tienen de un destino mediante la aplicación de un plan de marketing estratégico The importance of influencing the tourists' perception of a destination by implementing a strategic marketing plan La importància d'influir en la percepció que els turistes tenen d'una destinació mitjançant l'aplicació d'un pla de màrqueting estratègic
  Subject areas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: CALIGIURI, sara
  APS: No
  Department: Gestió d'Empreses
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-14
  TFM credits: 12
  Project director: Cavalli, Giovanni, Pietro
  Abstract: Aquest treball té l'objectiu d'analitzar la importància de fer un pla de màrqueting per a una destinació per influir en la percepció que els turistes potencials tenen sobre una destinació específica i, per tant, atraure més turistes al lloc. Per fer-ho, s'ha dut a terme una investigació bibliogràfica i s'ha fet una sèrie d'entrevistes amb professionals del sector. A més, s'ha suggerit un pla de màrqueting per a Costa Daurada, per a demostrar amb un exemple pràctic el que s'havia dit anteriorment. This work has the aim of analyzing the importance of making a marketing plan for a destination to influence the perception that potential tourists have over a specific destination and therefore attract more tourists to the place. To do so, bibliographic research has been conducted and a series of interviews with professionals in the sector has been done. Moreover, a marketing plan for Costa Daurada has been suggested, to demonstrate with a practical example what had previously been stated.
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: The importance of influencing the tourists' perception of a destination by implementing a strategic marketing plan
  Creation date in repository: 2022-10-10
 • Keywords:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar