Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Propuesta didáctica para la enseñanza de los fonemas consonánticos del español a alumnos holandeses

 • Identification data

  Identifier: TFM:1151
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1151
 • Authors:

  Peris Nuez, Anaïs
 • Others:

  Keywords: Neerlandés, español, fonemas consonánticos Dutch, Spanish, consonant phonemes Neerlandès, espanyol, fonemes consonàntics
  Title in different languages: Propuesta didáctica para la enseñanza de los fonemas consonánticos del español a alumnos holandeses Didactic proposal for teaching Spanish consonant phonemes to Dutch students Proposta didàctica per l'ensenyament dels fonemes consonàntics de l'espanyol a alumnes holandesos
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Peris Nuez, Anaïs
  Department: Filologies Romàniques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-09
  TFM credits: 12
  Project director: Madrona Cao, Alicia
  Abstract: Aquest treball té per objectiu identificar les diferències principals entre els sistemes fonològics del neerlandès i de l'espanyol, per anticipar errors de pronunciació de l'espanyol en estudiants holandesos. Primerament, es fa una revisió general dels estudis previs i, a continuació, es comparen els sistemes fonètics ambdues llengües. Aquesta comparació permet l'anàlisi i la identificació dels fonemes consonàntics que poden generar dificultats a l'alumnat a l'hora de pronunciar-los. I, per últim, es presenta una proposta didàctica centrada en el treball de cinc fonemes consonàntics (/x/, /g/, /tʃ/, /θ/ i /ɲ/). Este trabajo tiene el objetivo de identificar las principales diferencias entre los sistemas fonológicos del neerlandés y del español, para la anticipación de errores de pronunciación del español en estudiantes holandeses. Primeramente, se hace una revisión general de los estudios previos y, a continuación, se comparan los sistemas fonéticos ambas lenguas. Dicha comparación permite el análisis y la identificación de los fonemas consonánticos que pueden generar dificultades en el alumnado a la hora de pronunciarlos. Y, por último, se presenta una propuesta didáctica centrada en el trabajo de cinco fonemas consonánticos (/x/, /g/, /tʃ/, /θ/ y /ɲ/).
  Subject: Filologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: Propuesta didáctica para la enseñanza de los fonemas consonánticos del español a alumnos holandeses
  Creation date in repository: 2022-11-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar