Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Datos actualizados de la enseñanza de español como lengua extranjera en Corea del Sur 

 • Identification data

  Identifier: TFM:1156
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1156
 • Authors:

  Carricajo Rodríguez, Elena
 • Others:

  Keywords: spanish, teaching, South Korea spanish, teaching, South Korea espanyol, ensenyament, Corea del Sud
  Title in different languages:  Datos actualizados de la enseñanza de español como lengua extranjera en Corea del Sur  Updated data on teaching Spanish as a foreign language in South Korea Dades actualitzades de l'ensenyament espanyol com a llengua estrangera a Corea del Sud
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Carricajo Rodríguez, Elena
  Department: Filologies Romàniques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-12
  TFM credits: 12
  Project director: Huete García, Ángel
  Abstract: L'objectiu del següent treball és mostrar una visió actual sobre l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera a Corea del Sud fent un repàs pels diferents centres on s'imparteix, coneixent-ne la metodologia, l'enfocament i el perfil docent. El propòsit és comprendre el punt en què es troba l'ensenyament espanyol a Corea del Sud i pot servir com a referència per preveure l'avenç futur que tindrà l'idioma al país. El objetivo del siguiente trabajo es mostrar una visión actual sobre la enseñanza de español como lengua extranjera en Corea del Sur haciendo un repaso por los diferentes centros donde se imparte, conociendo su metodología, enfoque y perfil docente. El propósito es comprender el punto en el que se encuentra la enseñanza de español en Corea del Sur y puede servir como referencia para prever el avance futuro que tendrá el idioma en el país.
  Subject: Filologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language:  Datos actualizados de la enseñanza de español como lengua extranjera en Corea del Sur 
  Creation date in repository: 2022-11-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar