Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Los dictados en línea en clase de ELE: propuesta de un programa informático para mejorar su implementación

 • Identification data

  Identifier: TFM:1157
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1157
 • Authors:

  Narkwah Harrison, Mame Efuah
 • Others:

  Keywords: Dictados, Dictados en línea, página web Dictation, Online dictations, website Dictat, Dictats en línia, pàgina web
  Title in different languages: Los dictados en línea en clase de ELE: propuesta de un programa informático para mejorar su implementación Online dictations in Spanish as a Second Language classroom: proposal of a computer program to improve its implementation Els dictats en línia a classe d'ELE: proposta d'un programa informàtic per millorar-ne la implementació
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Narkwah Harrison, Mame Efuah
  Department: Filologies Romàniques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-13
  TFM credits: 12
  Project director: Pié Jahn, Guillermo
  Abstract: El treball es va realitzar amb la finalitat de conscienciar sobre la importància de desenvolupar pàgines web adequades que ofereixin dictats en línia en ELA. De la mateixa manera, s'ha intentat mostrar diverses tècniques de dictats i els beneficis que suposa realitzar-los per a l'estudiant i a l'aula d'ELA. Durant la recerca, s'ha utilitzat una metodologia qualitativa que s'ha basat en la recerca de diferents programes informàtics que ofereixen dictats en ELA, determinant així proposades de millora i creant un programa informàtic nou que compleixi amb totes les característiques que han de reunir els dictats d'aquest tipus. El trabajo se realizó con el fin de concienciar sobre la importancia de desarrollar páginas web adecuadas que ofrezcan dictados en línea en ELE. Del mismo modo, se ha intentado mostrar varias técnicas de dictados y los beneficios que supone realizarlos para el estudiante y en el aula de ELE. Durante la investigación, se ha utilizado una metodología cualitativa que se ha basado en la investigación de distintos programas informáticos que ofrecen dictados en ELE, determinando así propuestas de mejora y creando un programa informático nuevo que cumpla con todas las características que deben reunir los dictados de este tipo.
  Subject: Filología
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: Los dictados en línea en clase de ELE: propuesta de un programa informático para mejorar su implementación
  Creation date in repository: 2022-11-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filología
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar