Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Los roles del profesor y del alumno en el aula reconsiderados a partir del interaccionismo estructural

 • Identification data

  Identifier: TFM:1158
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1158
 • Authors:

  Bruzzo, María Virginia
 • Others:

  Keywords: adquisició, espanyol com a llengua segona i estrangera, rol del professor, rol de l'alumne, interaccionisme estructural acquisition, Spanish as a Second and Foreign Language, Teacher’s roll, Student’s roll, structural interactionism adquisición, español como lengua segunda y extranjera, rol del profesor, rol del alumno, interaccionismo estructural
  Title in different languages: Els rols del professor i de l'alumne a l'aula reconsiderats a partir de l'interaccionisme estructural The teacher's and student's roles in the classroom reconsidered on the basis of structural interactionism. Los roles del profesor y del alumno en el aula reconsiderados a partir del interaccionismo estructural
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Bruzzo, María Virginia
  Department: Filologies Romàniques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-21
  TFM credits: 12
  Project director: Català Torres, Natàlia
  Abstract: Seguint amb un estudi anterior (Bruzzo, 2020), en el qual ens vam proposar desenvolupar una teoria sobre adquisició de l'espanyol com a llengua estrangera a partir de l'interaccionisme estructural, ens proposem aquí l'anàlisi de les implicancies d'aquesta teoria sobre els rols del professor i de l'alumne. Per a l'interaccionisme estructural, l'adquisició implica un procés de subjetivació que consisteix a ser capturat per la llengua per a funcionar en ella com a subjecte (Lemos, 2002). Per a l'anàlisi, prenem un corpus de 13 alumnes i seguim la metodologia de l'anàlisi del discurs de la línia francesa-brasilera (Lemos, 2002, Desinano, 2009). Siguiendo con un estudio anterior (Bruzzo, 2020), en el que nos propusimos desarrollar una teoría sobre adquisición del español como lengua extranjera a partir del interaccionismo estructural, nos proponemos aquí el análisis de las implicancias de esta teoría sobre los roles del profesor y del alumno. Para el interaccionismo estructural, la adquisición implica un proceso de subjetivación que consiste en ser capturado por la lengua para funcionar en ella como sujeto (Lemos, 2002). Para el análisis, tomamos un corpus de 13 alumnos y seguimos la metodología del análisis del discurso de la línea francesa-brasileña (Lemos, 2002, Desinano, 2009).
  Subject: Filologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: Los roles del profesor y del alumno en el aula reconsiderados a partir del interaccionismo estructural
  Creation date in repository: 2022-11-04
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar