Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Exploring the circulatory metabolic alterations in breast cancer patients

 • Identification data

  Identifier: TFM:1170
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1170
 • Authors:

  Jiménez Franco, Andrea
 • Others:

  Keywords: estrés oxidatiu, inflamació, metabolisme energétic oxidative stress, inflammation, energy metabolism estrés oxidativo, inflamación, metabolismo energético
  Title in different languages: Exploració de les alteracions metabòliques circulatories en pacients amb càncer de mama. Exploring the circulatory metabolic alterations in breast cancer patients Exploración de las alteraciones metabólicas circulatorias en pacientes con cáncer de mama
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Jiménez Franco, Andrea
  APS: NO
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-20
  Project director: Joven Maried, Jorge; Rodríguez Tomàs, Elisabet
  Abstract: Breast cancer (BC) is the main cause of cancer-related death among the women population. The interplay between metabolism, oxidative stress, and inflammatory processes appears to play a role in the development and progression of BC. We aimed 1) to investigate baseline biomarkers related to metabolism, oxidative stress, and immune system by metabolomics, ELISA, and colorimetric analyses in BC patients, and 2) to identify biomarkers associated with the pathophysiological characteristics of the patients. Several circulatory alterations were found in BC patients. PON1 activity, hypoxanthine, 3-phoshogliceric acid, xylonic acid and maltose were the best biomarkers to predict BC. El càncer de mama (BC) és la principal causa de mort relacionada amb el càncer entre la població femenina. La interacció entre el metabolisme, l'estrès oxidatiu i els processos inflamatoris sembla jugar un paper en el desenvolupament i la progressió de BC. El nostre objectiu era 1) investigar biomarcadors de base relacionats amb el metabolisme, l'estrès oxidatiu i el sistema immunitari mitjançant la metabolòmica, l'ELISA, i anàlisis colorimètrics en pacients de BC, i 2) identificar biomarcadors associats amb les característiques fisiopatològiques dels pacients. Es van trobar diverses alteracions circulatòries en pacients de BC. L'activitat PON1, la hipoxantina, l'àcid 3-fosofiglicèric, l'àcid xilònic i la maltosa van ser els millors biomarcadors que van predir el BC.
  Subject: metabolisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Nutrició i Metabolisme
  Title in original language: Exploring the circulatory metabolic alterations in breast cancer patients
  Creation date in repository: 2022-11-15
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  metabolisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar