Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

La memoria visual y otros recursos para la enseñanza de la ortografía en 2. º de la ESO

 • Identification data

  Identifier: TFM:1187
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1187
 • Authors:

  Janou El Gouy, Hakima
 • Others:

  Keywords: memòria visual, ortografia, expressió escrita visual memory, ortography, writing memoria visual, ortografía, expresión escrita
  Title in different languages: La memòria visual i altres recursos per a l'ensenyament de l'ortogrfia a 2n d'ESO Visual memory and other resources for teaching spelling in the 2nd year of ESO La memoria visual y otros recursos para la enseñanza de la ortografía en 2. º de la ESO
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Janou El Gouy, Hakima
  APS: SI
  Department: Filologies Romàniques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-14
  Project director: Tena Subirats, Marta
  Abstract: El presente trabajo parte de la necesidad de implementar nuevos recursos innovadores referentes a cuestiones ortográficas sobre la confusión que se produce con las letras b/v y g/j en español, todo ello con el fin de mejorar las prácticas y los resultados académicos del alumnado, así como también para apreciar si repercute en su motivación. De estas herramientas innovadoras se destaca, sobre todo, la memoria visual. Mediante una investigación de diseño cuasi-experimental se ha comparado el rendimiento de dos clases de 2. º de la ESO, durante seis sesiones, para así valorar la efectividad de esta propuesta de innovación. Aquest treball parteix de la necessitat d'implementar nous recursos innovadors referents a qüestions ortogràfiques sobre la confusió que es produeix amb les lletres b/v i g/j en espanyol, tot amb la finalitat de millorar les pràctiques i els resultats acadèmics de l'alumnat, així com també per apreciar si repercuteix en la motivació. D'aquestes eines innovadores se'n destaca, sobretot, la memòria visual. Mitjançant una investigació de disseny quasi-experimental s'ha comparat el rendiment de dues classes de 2n de l'ESO, durant sis sessions, per valorar així l'efectivitat d'aquesta proposta d'innovació.
  Subject: memòria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: La memoria visual y otros recursos para la enseñanza de la ortografía en 2. º de la ESO
  Creation date in repository: 2022-11-18
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  memòria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar