Treballs Fi de Màster> Economia

Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat

 • Identification data

  Identifier: TFM:1194
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1194
 • Authors:

  Viladrich Homs, Lluís
 • Others:

  Keywords: fulls de càlcul, motivació, economia spreadsheets, motivation, economics hoja de cálculo, motivación, economía
  Title in different languages: Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat Use of spreadsheets in the teaching of economics in the first year of high school Uso de las hojas de cáculo en la enseñanza de economía en primero de bachillerato
  Subject areas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Viladrich Homs, Lluís
  APS: NO
  Department: Economia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-13
  Project director: Vila Córcoles, José Manuel
  Abstract: Els alumnes surten del sistema educatiu amb un nivell baix del coneixement dels fulls de càlcul. Incrementar el seu ús a les aules serà beneficiós per millorar el seu futur acadèmic i laboral. Presento un estudi de cas amb l’objectiu d’analitzar si l’ús intensiu dels fulls de càlcul suposa una millora en l’aprenentatge de l’economia com també una major motivació i participació a l’aula, en alumnes de 1r de Batxillerat. Els resultats indiquen que l’ús dels fulls de càlcul ha suposat una millora en les variables esmentades confirmant els resultats obtinguts per altres autors.
  Subject: economia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat
  Creation date in repository: 2022-11-19
 • Keywords:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  economia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar