Treballs Fi de Màster> Pedagogia

The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs

 • Identification data

  Identifier: TFM:1195
 • Authors:

  de Lamo Pedrajas, Marta
 • Others:

  Keywords: aprenentatge per estacions, creences dels estudiants, capacitats d'expressió escrita, aprenentatge col·laboratiu, anglès llengua estrangera aearning Stations Methodology, students' beliefs, writing skills, collaborative learning, EFL aprendizaje por estaciones, creencias de los estudiantes, capacidades para la expresión escrita, inglés lengua extranjera, aprendizaje colaborativo
  Title in different languages: L'impacte de les estacions d'aprenentatge en les capacitats d'escriptura i creences en estudiants catalans The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs El impacto de las estaciones de aprendizaje en las capacidades de escritura de alumnos catalanes
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: de Lamo Pedrajas, Marta
  APS: No
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-13
  Project director: Hernández Vidal, Elisenda
  Abstract: This paper aims to investigate the effect of the Learning Stations Methodology on students’ writing skills and their beliefs towards them. The experiment was conducted in a Catalan semi-private school with 12 and 13-year-old students for three weeks. Six different stations were designed to make up the learning circuit. The stations addressed all the required aspects students needed to write the final task. This investigation also aimed to demonstrate the effectiveness of the LSM in giving rise to peer-scaffolding scenarios, thereby lessening students’ level differences due to the diversity in the group. Aquest article pretén investigar l'efecte de la metodologia de les estacions d'aprenentatge en les habilitats d'escriptura dels estudiants i les seves creences cap a ells. L'experiment es va dur a terme en una escola semiprivada catalana amb alumnes de 12 i 13 anys durant tres setmanes. Es van dissenyar sis estacions diferents per conformar el circuit d'aprenentatge. Les estacions van abordar tots els aspectes necessaris que els estudiants necessitaven per redactar la tasca final. Aquesta investigació també pretenia demostrar l'eficàcia de l'LSM per donar lloc a escenaris de bastida entre iguals, disminuint així les diferències de nivell dels estudiants a causa de la diversitat del grup.
  Subject: escriptura
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs
  Creation date in repository: 2022-11-19
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  escriptura
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar