Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà

 • Identification data

  Identifier: TFM:1197
 • Authors:

  Pujadas Anguiano, Òscar
 • Others:

  Keywords: aprenentatge basat en problemes (ABP), investigacions CFGM, millora rendiment acadèmic problem-based learning (PBL), CFGM research, improved academic performance aprendizaje basado en problemas (ABP), investigaciones CFGM, mejora del rendimiento académico
  Title in different languages: Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà Application of problem-based learning methodology (PBL) to improve academic performance in first-year students of a secondary education cycle. Aplicación de metodología de aprendizaje basada en problemas (ABP) para mejora del rendimiento académico en alumnado de primer curso de ciclo formativo de grado medio
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Pujadas Anguiano, Òscar
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-17
  Project director: Cuevas Silva, María de los Ángeles
  Abstract: Aquest treball final de màster ha investigat la relació existent entre l’aplicació de dues metodologies (classe magistral i l’aprenentatge basat en problemes ABP) i el rendiment acadèmic. L’estudi es va realitzar durant les pràctiques fetes el mes de març de 2022. La investigació es va fer per mitjà d’un test quantitatiu que va avaluar el rendiment acadèmic. Es va dur a terme un pretest, la intervenció i un postest. El resultat final va mostrar un increment del rendiment acadèmic no significatiu entre postest i pretest d’un 5% pel grup experimental (ABP).
  Subject: metodologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà
  Creation date in repository: 2022-11-19
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  metodologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar