Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing

 • Identification data

  Identifier: TFM:1214
 • Authors:

  El Ouahabi El Ouahabi, Omar
 • Others:

  Keywords: detecció, posicionament i comunicació via llum visible sensing, positioning and communication via visible light detección, posicionamiento y comunicación via luz visible
  Title in different languages: Detecció de l'angle de gir d'una pulsera retroreflectant mitjançant la detecció de llum visible Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing Detección del ángulo de rotación de una pulsera retro-reflectante mediante la detección de luz visible
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: El Ouahabi El Ouahabi, Omar
  APS: NO
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022
  Project director: Valderrama Blaví, Hugo
  Abstract: In this article, we present a simple, cost-effective, novel approach to identify the angle of rotation of a rotational device through Visible light sensing in addition to the identification of the lighting conditions in which it is found. En aquest article, presentem un enfocament senzill, rendible i nou per identificar l'angle de rotació d'un dispositiu rotacional a través de la detecció de la llum visible, a més de la identificació de les condicions d'il·luminació en què es troba.
  Subject: Electrònica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Tecnologies del Vehicle Elèctric
  Title in original language: Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing
  Creation date in repository: 2022-11-24
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar