Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Avalaució riscos en la construcció de naus industrials

 • Identification data

  Identifier: TFM:1215
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1215
 • Authors:

  Zaragoza Jauregui, Josep
 • Others:

  Keywords: evalaució, riscos , construcció assessment, risks, construction evalaución, riesgos , construcción
  Title in different languages: Avalaució riscos en la construcció de naus industrials Risk assessment in the construction of industrial buildings Evaluación de riesgos en la construcción de naves industriales
  Subject areas: Construccións arquitectóniques Construccións arquitectóniques Construcciones arquitectónicas
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Zaragoza Jauregui, Josep
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-27
  Project director: Garcia Camps, Gemma
  Abstract: El treball, té com a objectiu realitzar l’avaluació de riscos generals i específics dels equips i llocs de treball d’una empresa de construcció de naus industrials. També es farà un estudi ergonòmic en quant a postures forçades, es realitzarà un càlcul de so de diferent maquinària tenint en compte l’actual normativa vigent, i un estudi psicosocial amb l'objectiu de realitzar el projecte final de Màster amb la corresponent titulació: Màster en prevenció de riscos laborals. En aquest TFM s’aplicaran els coneixements adquirits durant l'estudi del Màster de Prevenció de Riscos Laborals i durant les pràctiques realitzades, també es tindrà en compte la Llei 31/1995 per la qual s'aprova la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  Subject: construcció
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Prevenció de Riscos Laborals
  Title in original language: Avalaució riscos en la construcció de naus industrials
  Creation date in repository: 2022-11-24
 • Keywords:

  Construccións arquitectóniques
  Construccións arquitectóniques
  Construcciones arquitectónicas
  construcció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar