Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Avantprojecte d'un celler de cava ecològic a Tiana

 • Identification data

  Identifier: TFM:122
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM122
 • Authors:

  Pinto Estrada, Jordi
 • Others:

  Keywords: cava, ecològic, estudi econòmic cava, organic, economic study cava, ecológico, estudio económico
  Title in different languages: Avantprojecte d'un celler de cava ecològic a Tiana Draft organic cava winery in Tiana Anteproyecto de una bodega de cava ecològico en Tiana
  Subject areas: Enologia Enology Enología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Pinto Estrada, Jordi
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-06-27
  TFM credits: 15
  Project director: Hidalgo Camacho, José
  Abstract: El present treball consisteix en un avantprojecte d’un celler de Cava pensat i dimensionat en funció de la producció de 12,83 hectàrees de vinya ecològica per elaborar un vi espumós, de qualitat i ecològic que li doni un valor afegit al raïm d’aquestes parcel·les. Aquest avantprojecte defineix tots els processos i les tecnologies necessàries des de l’entrada del raïm a la bodega, passant per la producció i transformació del producte fins l’obtenció del vi espumós apte per la venda, tenint en compte les quantitats de producte a elaborar, els rendiments de vinificació i les necessitats de matèria prima i personal. L’avantprojecte analitza i assegura a través d’un estudi econòmic la viabilitat de la inversió i el procés productiu tenint en compte, els beneficis obtinguts a través de la venda de Cava i els seus subproductes i tots els costos fixes i variables, així com les amortitzacions de la maquinària i la obra civil. Tots aquest paràmetres permeten analitzar el flux de caixa per determinar la viabilitat del projecte. The present study is a draft for a Cava Winery and dimensioned according to the production of 12.83 hectares of organic vineyards to produce a sparkling wine of good quality and ecologic to give an added value to the grape of this terrains. The draft defines all the processes and technologies needed from the entrance of the grapes in the cellar, through the production and processing of the product to obtain a sparkling wine suitable for sale, taking into account the quantities of product to produce, income from wine and raw material needs and personal. The draft analyzes and ensures through an economic study the feasibility of the investment and the production process considering the benefits obtained through the sale of their products and Cava and all fixed and variable costs, as well as depreciation of machinery and civil works. All these parameters allow to analyse the cash flow to determine the feasibility of the project. El presente Trabajo consiste en un anteproyecto de una bodega de Cava pensado y dimensionado en función de la producción de 12,83 hectáreas de viña ecológica para elaborar un vino espumoso, de calidad y ecológico que le dé un valor añadido a la uva de estas parcélales. Este avantproyecto definí todos los procesos y las tecnologías necesarias desde la entrada de la uva a la bodega, pasando por la producción y transformación del producto hasta la obtención del vino espumoso apto para la venta, teniendo en cuenta las cantidades de producto a elaborar, los rendimientos de vinificación y las necesidades de materia prima y personal. El avantproyecto analiza y asegura a través de un estudio económico la viabilidad de la inversión y el proceso productivo teniendo en cuenta, los beneficios obtenidos a través de la venda de Cava y sus subproductos y todos los costes fijos y variables, así como las amortizaciones de la maquinaria y la obra civil. Todos estos parámetros permiten analizar el flujo de caja para determinar la viabilidad del proyecto.
  Subject: Vinicultura
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Begudes Fermentades
  Title in original language: Avantprojecte d'un celler de cava ecològic a Tiana
  Creation date in repository: 2016-09-07
 • Keywords:

  Enologia
  Enology
  Enología
  Vinicultura
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar