Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Effect of meteorological variables and air quality on SARS-CoV-2 transmission

 • Identification data

  Identifier: TFM:1236
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1236
 • Authors:

  Villalba Sanchez,Tania
 • Others:

  Keywords: SARS-CoV-2, meteorològiques, qualitat de l'aire SARS-CoV-2, meteorological, air quality SARS-CoV-2, meteorologicas, calidad del aire
  Title in different languages: Efecte de les variables meteorològiques i la qualitat de l'aire en la transmissió del SARS-CoV-2 Effect of meteorological variables and air quality on SARS-CoV-2 transmission Efecto de variables meteorologicas y calidad del aire en la transmissón de SARS-CoV-2
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Villalba Sanchez,Tania
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-02-18
  Project director: Martinez del Alamo, Manuel
  Abstract: COVID-19 pandemic produced by the transmission of SARS-CoV-2 has spread rapidly and most of the worldwide population has been affected due to insufficient response. PROCEED, a public project funded by national government involves the creation of augmented epidemiological model. As part of PROCEED, the project is focuses on Catalonia to develop and validate the model and refers to environment (meteorological and air quality conditions) in lockdown and pandemic periods. Overall, it has been demonstrated that atmospheric environmental parameters have correlate with COVID-19 propagation and the best model to predict COVID-19 has been given by a specific Àrees bàsiques de salut. La pandèmia COVID-19 produïda per la transmissió del SARS-CoV-2 s'ha estès ràpidament i la majoria de la població mundial s'ha vist afectada a causa d'una resposta insuficient. Procedir, un projecte públic finançat pel govern nacional implica la creació d'un model epidemiològic augmentat. Com a part del projecte, el projecte se centra a Catalunya per desenvolupar i validar el model i es refereix al medi ambient (condicions meteorològiques i de qualitat de l'aire) en períodes de confinament i pandèmia. En general, s'ha demostrat que els paràmetres ambientals atmosfèrics s'han correlacionat amb la propagació de la COVID-19 i el millor model per predir la COVID-19 s'ha donat per un Àrees bàsiques de salut específic.
  Subject: COVID-19
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Effect of meteorological variables and air quality on SARS-CoV-2 transmission
  Creation date in repository: 2022-11-29
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  COVID-19
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar