Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Reduction of SO2 emissions on source point: DSWS (double sour water stripper) revamp

 • Identification data

  Identifier: TFM:1240
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1240
 • Authors:

  Puig Labrador, Mónica
 • Others:

  Keywords: agua agria, SO2, revamp sour water, SO2, revamp aigua agra, SO2, revamp
  Title in different languages: Reducción de emisiones de SO2 en el punto de origen: DSWS (doble stripper de agua agria) revamp Reduction of SO2 emissions on source point: DSWS (double sour water stripper) revamp Reducció d'emissions de SO2 en punt d'origen: DSWS (doble stripper de aigua agra ) revamp
  Subject areas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Puig Labrador, Mónica
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-02-15
  Project director: Rosell Trillas, Mònica
  Abstract: The current project surges as a response to the necessity of a national refinery intending to adapt to these new legal requirements, concretely by reducing the SOx emissions. As these oxides proceed from the H2S burning, the adopted strategy is acting in the source point: The Double Sour Water Stripping unit (DSWS) since it is the main generator of the pollutant. The estimation of the capital investment for this new column and its associated equipment is of 1.84 M€. El projecte actual sorgeix com a resposta a la necessitat d'una refineria nacional amb la intenció d'adaptar-se a aquests nous requisits legals, concretament reduint les emissions de SOX. A mesura que aquests òxids procedeixen de la combustió de l'H2S, l'estratègia adoptada actua en el punt d'origen: La unitat de desguàs d'aigua doble (DSWS) ja que és el principal generador del contaminant. L'estimació de la inversió de capital per a aquesta nova columna i el seu equipament associat és d'1,84 M€.
  Subject: Contaminació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Reduction of SO2 emissions on source point: DSWS (double sour water stripper) revamp
  Creation date in repository: 2022-11-29
 • Keywords:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Contaminació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar