Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial

 • Identification data

  Identifier: TFM:1261
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1261
 • Authors:

  Martínez Banús, Gerard
 • Others:

  Keywords: sistema fotovoltaico, generación eléctrica, nave industrial photovoltaic system, electricity generation, industrial building sistema fotovoltaic, generació elèctrica, nau industrial
  Title in different languages: Cálculo, diseño y análisis de un sistema de generación fotovoltaico para el tejado de una nave industrial Calculation, design and analysis of a photovoltaic generation system for the roof of an industrial building Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial
  Subject areas: Ingeniería electrónica Electronic engineering Enginyeria electrònica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Martínez Banús, Gerard
  APS: NO
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022
  Project director: Guasch Pesquer, Luis
  Abstract: Càlcul, disseny i anàlisi d’un sistema de generació fotovoltaic per a la teulada d’una nau industrial, ubicada a la província de Tarragona. El sistema fotovoltaic garanteix una instal·lació de generació elèctrica eficient en termes de generació, segura i rentable econòmicament, amb la finalitat de beneficiar el client i promoure un canvi sociocultural que aposti per les avantatges que ofereixen les energies renovables. En la fase de disseny del sistema solar es prioritza un sistema que maximitzi la generació elèctrica, tot mantenint un elevat rendiment global del sistema. També es dissenya la integració amb la instal·lació elèctrica existent en la nau.
  Subject: Electricitat
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial
  Creation date in repository: 2022-12-04
 • Keywords:

  Ingeniería electrónica
  Electronic engineering
  Enginyeria electrònica
  Electricitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar