Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Towards 100% renewable energy supply in Catalonia using scenario analysis

 • Identification data

  Identifier: TFM:1275
 • Authors:

  Magnífico, Roberto
 • Others:

  Keywords: energy system,renewable energies, scenario analysis
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Magnífico, Roberto
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-20
  Project director: Boer, Dieter Thomas
  Abstract: L'augment exponencial de les emissions de diòxid de carboni i l'esgotament ara imminent dels combustibles fòssils posen el tema de l'energia al capdavant amb l'objectiu d'investigar possibles alternatives al sistema energètic modern insostenible. El punt final està representat per un sistema energètic autònom i intel·ligent. En aquest estudi s'ha analitzat la possibilitat de Catalunya d'aconseguir el 100% del subministrament d'energia renovable modelant escenaris futurs el 2030 i el 2050 en EnergyPlan. Partint de l'escenari de referència de Catalunya el 2019, s'introdueixen diversos canvis en el model per tal d'aconseguir el nou sistema energètic. The exponential increase in carbon dioxide emissions and the now imminent depletion of fossil fuels put the issue of energy at the forefront with the aim of investigating possible alternatives to the unsustainable modern energy system. The end point is represented by an autonomous and smart energy system.In this study it has been analysed the possibility of Catalonia to achieve 100% of renewable energy supply modelling future scenarios in 2030 and 2050 in EnergyPlan. Starting from the reference scenario of Catalonia in 2019, several changes are introduced in the model in order to achieve the new energy system.
  Subject: energies renovables
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica
  Title in original language: Towards 100% renewable energy supply in Catalonia using scenario analysis
  Creation date in repository: 2023-02-08
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  energies renovables
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar