Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Electrogenic characterization and optimization of the cyanobacterium Anabaena sp. and construction of a Photovoltaic Microbial Fuel Cell

 • Identification data

  Identifier: TFM:128
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM128
 • Authors:

  Solé Ferré, Jordi
 • Others:

  Keywords: Cel·la fotovoltaica, microorganismes Fuell cell, microbial Celda fotovoltaica, microorganismos
  Title in different languages: Caracterització electrogènica i optimització de la cianobactèria Anabaena sp. i construcció d'un cèl·la fotovoltàica microbiana Electrogenic characterization and optimization of the cyanobacterium Anabaena sp. and construction of a Photovoltaic Microbial Fuel Cell Caracterización electrogénica i optimización de la cianobacteria Anabaena sp. y construcción de una célula fotovoltaica microbiana
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2014-2015
  Work's codirector: Katakis, Ioanis
  Student: Solé Ferré, Jordi
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2015-09-09
  TFM credits: 24
  Project director: González, Ángel
  Abstract: Recent advances in electrogenic capabilities of autotrophic microorganisms have given an optimistic alternative for future renewable energy sources. Cyanobacteria Anabaena sp. is currently used as a fertilizer due to its nitrogen fixing ability. However, its application as an electricity generator is not exploited because of the low throughput that is obtained. A better understanding of the relation cells-electrode was intended in this project and optimization of the current signal provided by the bacteria was also studied. The presence of an electro-active natural mediator has been demonstrated and stress induction has appeared as an interesting factor to increase the obtained current. Finally, in order to study the application of Anabaena sp. in the anode of a fuel cell, a Photovoltaic Microbial Fuel Cell was constructed. Els avenços recents en capacitats electrogèniques de microorganismes autòtrofs han donat una alternativa optimista per a les futures fonts d'energia renovables. Cyanobacteria Anabaena sp. s'utilitza actualment com a fertilitzant a causa de la seva capacitat de fixació de nitrogen. No obstant això, la seva aplicació com a generador d'electricitat no s'explota a causa del baix rendiment que s'obté. En aquest projecte es pretenia una millor comprensió de la relació cèl·lules-elèctrode i també es va estudiar l'optimització del senyal actual proporcionat pels bacteris. S'ha demostrat la presència d'un mediador natural electroactiu i la inducció a l'estrès ha aparegut com un factor interessant per augmentar el corrent obtingut. Finalment, per estudiar l'aplicació d'Anabaena sp. en l'ànode d'una cel·la de combustible, es va construir una cèl·lula de combustible microbial fotovoltaica.
  Subject: Enginyeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Electrogenic characterization and optimization of the cyanobacterium Anabaena sp. and construction of a Photovoltaic Microbial Fuel Cell
  Creation date in repository: 2016-09-26
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar