Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Conciliació laboral i familiar, amb prespectiva de gènere

 • Identification data

  Identifier: TFM:1303
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1303
 • Authors:

  Solis Cintas, Melania
 • Others:

  Keywords: conciliación, genero, politica local, carga mental y doble presencia conciliation, gender, local politics, mental load and double presence Conciliació, gènere,politica local, càrrega mental i doble presencia
  Title in different languages: Conciliación laboral i familiar, con prespesctiva de genero work-life balance with a gender perspective Conciliació laboral i familiar, amb prespectiva de gènere
  Subject areas: Trabajo social Social Work Treball social
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Solis Cintas, Melania
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-20
  TFM credits: 9
  Project director: Renta Davis, Ana Inés
  Abstract: El treball i la família, combinació anomenada conciliació familiar i laboral, és avui un fenomen present a les llars catalanes. En l’afrontament d’aquesta quotidianitat, les tradicions familiars, culturals i la subjectivitat esdevenen molt rellevants, raó per la qual l’experiència subjectiva, singular i única, de les cuidadores pren el protagonisme en aquesta recerca. Els fenomens que integren i incideixen en aquesta realitat, d’acord les multiples aportacions teoriques i invetigacions realizades, ens conviden a aprofuditzar entor la concepció de la família, de les càrregues mentals, la doble presencia i la coresponsabilitat, en les estratègies i l’impacte de la vivència, de les dones que treballen als serveis socials bàsics. Una professió a més a més, considerada d’alt impacte emocional. Per comprendre aquesta realitat partim de la premissa que allò personal és polític, i per tant, també analitzarem quins són els factors culturals i polítics que incideixen en la vida diària de les professionals passant per les concepcions entorn la cura i el treball, així com revisant quines són i quin efecte tenen les polítiques socials, i com es materialitzen aquestes des del municipi de Castellbisbal. Per fer-ho, i amb la premissa de posar la veu de les participants al centre de la recerca es planteja aquí una recerca qualitativa i una aplicació d’entrevistes focalizades i en profunditat, a través de les quals es pot afirmar la feminització i l’elevat impacte de la professió, així com l’existencia d’una càrrega mental i emocional, que les condiciona en el seu benestar i la seva quotidianietat, malgrat, i alhora, sigui la conciliació familair i laboral, un element clau en la satisfacció propia de les professionals
  Subject: Ciències jurídiques
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Innovació en la Intervenció Social i Educativa
  Title in original language: Conciliació laboral i familiar, amb prespectiva de gènere
  Creation date in repository: 2023-03-13
 • Keywords:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar