Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Stereoselective synthesis of cyclopropenone-based ceramide derivatives as potential dihydroceramide desaturase 1 inhibitors

 • Identification data

  Identifier: TFM:1328
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1328
 • Authors:

  Figueras Boldó, Adrià
 • Others:

  Keywords: síntesi estereoselectiva, ciclopropenona, dihidroceramida desaturasa 1 (Des1) stereoselective synthesis, cyclopropenone, dihydroceramide desaturase 1 (Des1) síntesis estereoselectiva, ciclopropenona, dihidroceramida desaturasa 1 (Des1)
  Title in different languages: Síntesi estereoselectiva de derivats de la ceramida basats en la ciclopropenona com a possibles inhibidors de la dihidroceramida desaturasa 1 Stereoselective synthesis of cyclopropenone-based ceramide derivatives as potential dihydroceramide desaturase 1 inhibitors Síntesis estereoselectiva de derivados de la ceramida basados en la ciclopropenona como posibles inhibidores de la dihidroceramida desaturasa 1
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Figueras Boldó, Adrià
  APS: NO
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-07-21
  Project director: Matheu Malpartida, Maria Isabel
  Abstract: Es presenta la síntesi estereoselectiva de derivats de ceramida basats en ciclopropenona com a inhibidors potencials de Des 1. Mitjançant l'aprofitament de la reactivitat singular de les ciclopropenones, s'ha sintetitzat un dels possibles inhibidors de Des1, que porta un heterocicle d'1,2-dicalcogen, de manera eficaç i estalviant temps mitjançant la funcionalització en fase tardana. Els estudis d'acoblament donen suport al seu potencial com a inhibidors de Des1. Tots dos compostos sintetitzats seran avaluats com a inhibidors de Des1 The stereoselective synthesis of cyclopropenone-based ceramide derivatives as potential Des 1 inhibitors is presented. By harnessing the singular reactivity of cyclopropenones one of the potential Des1 inhibitors, bearing a 1,2-dichalcogen heterocycle, has been synthesized in an effective and time-saving manner via late-stage functionalization. Docking studies support their potential as Des1 inhibitors. Both synthetized compounds will be evaluated as Des1 inhibitors
  Subject: química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
  Title in original language: Stereoselective synthesis of cyclopropenone-based ceramide derivatives as potential dihydroceramide desaturase 1 inhibitors
  Creation date in repository: 2023-05-22
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar