Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Carbon footprint analysis, calculation and improvement of a pharmaceutical company

 • Identification data

  Identifier: TFM:1400
 • Authors:

  Brito Gomes Domingues, Mayara
 • Others:

  Keywords: petjada de carboni, anàlisis, millora, farmàcia cvarbon footprint, analysis, improvement, pharmacy huella de carbono, análisis, mejora, farmacia
  Title in different languages: Anàlisis, càlcul i millora de la petjada de carboni d'una empresa farcèutica Carbon footprint analysis, calculation and improvement of a pharmaceutical company Análisis, calculo y mejora de la huella de carbono de una empresa farmaceutica
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Brito Gomes Domingues, Mayara
  APS: SI
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-04-02
  Project director: Rodrigo Fuentes, Julio
  Abstract: Actualment, les emissions antropogèniques de gasos d'efecte hivernacle i la seva relació directa amb l'escalfament global és un tema que preocupa a les comunitats internacionals durant les últimes dècades. La creixent conscienciació sobre aquest tema ha donat lloc a mesures per reduir aquestes emissions. L'objectiu principal d'aquest treball de fi de màster és calcular la petjada de carboni organitzativa i proposar mesures de millora per reduir les emissions provocades per les activitats de l'empresa. Per avaluar aquestes activitats la metodologia seguida és la ISO 14064 i per calcular la petjada de carboni de l'organització s'utilitza com a eina la calculadora de GEH de la Generalitat de Catalunya Currently anthropogenic greenhouse gases emissions and its direct relation to global warming is an issue that concerns international communities for the last decades. The increasing awareness about this topic has led to measures to reduce those emissions. The main objective of this master thesis is to calculate the organizational carbon footprint and propose improvement measures to reduce the emissions caused by the activities of the company. To assess these activities the methodology followed is ISO 14064 and to calculate the organization carbon footprint the GHG calculator of Generalitat of Catalunya is used as a tool
  Subject: Carboni
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica
  Title in original language: Carbon footprint analysis, calculation and improvement of a pharmaceutical company
  Creation date in repository: 2023-07-04
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Carboni
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar