Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Nutritional solutions to promote trained immunity

 • Identification data

  Identifier: TFM:1415
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1415
 • Authors:

  Agüera de Haro, Salvadora Isabel
 • Others:

  Keywords: immunitat entrenada, memòria immune innata, immunometabolisme trained immunity, innate immune memory, immunometabolism inmunidad entrenada, memoria inmune innata, inmunometabolismo
  Title in different languages: Estratègies nutricionals per promoure la immunitat entrenada Nutritional solutions to promote trained immunity Estrategias nutricionales para promover la inmunidad entrenada
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Agüera de Haro, Salvadora Isabel
  APS: NO
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-12
  Abstract: Les evidències recents mostren que el sistema immunitari innat pot desenvolupar una memòria inespecífica després de les infeccions primàries, un fenomen anomenat "immunitat entrenada". L'efecte de l'entrenament s'evidencia com una millor resposta immune innata després de reptes secundaris. L'objectiu del projecte era investigar si la immunoglobulina bovina G (bIgG) i el compost X, sols o en combinació, poden induir immunitat entrenada en monòcits humans. Els resultats van mostrar que aquesta combinació nutricional semblava ser superior a l'ús de cada compost sol en la inducció de la immunitat entrenada. L'aplicació del concepte en les fórmules dels nadons pot contribuir a donar suport al sistema immunitari Recent evidence shows that the innate immune system can develop a non-specific memory after primary infections, a phenomenon termed “trained immunity”. The training effect is evidenced as an enhance innate immune response after secondary challenges. The aim of the project was to investigate whether bovine immunoglobulin G (bIgG) and compound X, alone or in combination, can induce trained immunity in human monocytes. Results showed that this nutritional combination seemed to be superior to the use of each compound alone in the induction of trained immunity. The application of the concept in babies’ formulas may contribute to supporting the immune system
  Subject: Nutrició
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Nutrició i Metabolisme
  Title in original language: Nutritional solutions to promote trained immunity
  Creation date in repository: 2023-07-05
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar