Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Juntos tenemos mejores ideas: los efectos del aprendizaje cooperativo en la producción oral y escrita de un texto argumentativo y en la motivación académica

 • Identification data

  Identifier: TFM:1416
 • Authors:

  Rom Salvador, Mireia
 • Others:

  Keywords: aprenentatge cooperatiu, alumnat amb necessitats educatives especials, text argumentatiu, expressió escrita, expressió oral, motivació intrínseca cooperative learning, students with special education needs, argumentative text, written and oral expression, intrinsic motivatio aprendizaje cooperativo, alumnado con necesidades educativas especiales, texto argumentativo, expresión escrita, expresión oral, motivación intrínseca
  Title in different languages: Together we have better ideas: the effects of cooperative learning on oral and written production of an argumentative text and academic motivation Juntos tenemos mejores ideas: los efectos del aprendizaje cooperativo en la producción oral y escrita de un texto argumentativo y en la motivación académica
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Rom Salvador, Mireia
  APS: NO
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-17
  Project director: Cubells Bartolomé, Olga
  Abstract: Aquest estudi avalua l’aplicació d’una proposta d’intervenció basada en la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu en el marc de la matèria de Llengua Catalana i Literatura per a alumnat de segon de secundària. En concret, s’ha analitzat si l’aprenentatge cooperatiu contribueix a millorar el rendiment acadèmic en l’expressió escrita i en l’expressió oral de textos argumentatius, així com a augmentar la motivació intrínseca i a tenir una percepció més positiva respecte al treball en equip.
  Subject: Aprenentatge
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Junts tenim millors idees: els efectes de l’aprenentatge cooperatiu en la producció oral i escrita d’un text argumentatiu i en la motivació per aprendre 
  Creation date in repository: 2023-07-06
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Aprenentatge
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar