Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament de mètodes basats en un mostreig passiu i actiu per a la determinació de fàrmacs i drogues en aigües ambientals

 • Identification data

  Identifier: TFM:1419
 • Authors:

  Clivillé Cabré, Pol
 • Others:

  Keywords: LC-MS/MS, SPE, mostreig passiu i actiu LC-MS/MS, SPE, passive and active sampling LC-MS/MS, SPE, muestreo passivo i activo
  Title in different languages: Desenvolupament de mètodes basats en un mostreig passiu i actiu per a la determinació de fàrmacs i drogues en aigües ambientals Development of methods based in a passive and active sampling for the determination of pharmaceuticals and drugs in environmental waters Desarrollo de métodos basados en un muestreo pasivo i activo para la determinación de fármacos i drogas en agua ambientales
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Clivillé Cabré, Pol
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-30
  Project director: Marcé Recasens, Rosa Maria; Fontanals Torroja, Núria
  Abstract: En aquest treball s’ha elaborat un mètode per a la determinació d’un conjunt de fàrmacs i drogues basat en LC-MS/MS. Posteriorment, s’ha optimitzat un mètode basat en un mostreig actiu, utilitzant l’extracció en fase sòlida amb sorbents de mode mixt Oasis MCX per a la determinació dels compostos en aigües ambientals. També, s’ha avaluat un mètode basat en un mostreig passiu utilitzant uns mostrejadors passius ceràmics i usant el mateix sorbent Oasis MCX. Finalment, el mètode s’ha validat i aplicat per a la determinació d’aquests compostos en aigua de riu i entrada i sortida de plantes de tractament.
  Subject: Mostreig
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  Title in original language: Desenvolupament de mètodes basats en un mostreig passiu i actiu per a la determinació de fàrmacs i drogues en aigües ambientals
  Creation date in repository: 2023-07-06
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Mostreig
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar