Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials. Desenvolupament d'una eina informàtica per al seu anàlisi

 • Identification data

  Identifier: TFM:142
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM142
 • Authors:

  Pallares Princep, Joel
 • Others:

  Keywords: Aplicació informatica RSCIEI Software for RSCIEI Programa informatico RSCIEI
  Title in different languages: Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. Desarrollo de una herramienta informática para su análisis. Software for running the Fire Safety Regulation in Industrial Establishments Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials. Desenvolupament d'una eina informàtica per al seu anàlisi
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Pallares Princep, Joel
  Department: Enginyeria Mecànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-02-01
  TFM credits: 12
  Project director: Turón Rodriguez, Carlos
  Abstract: Joel Pallarès Príncep Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials. Desenvolupament d’una eina informàtica per al seu anàlisi Treball Fi de Màster dirigit pel Dr. Carlos Turón Màster en Enginyeria Industrial Resum Per tal de facilitar la implementació correcta del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials del (Reial Decret 2267/2004, del 3 de desembre), s’ha desenvolupat una senzilla aplicació informàtica, per a què faciliti a l’usuari el correcte seguiment dels diferents apartats del Reglament, a partir de la introducció de dades sobre l’activitat a desenvolupar, la configuració i ubicació de l’entorn d’un determinat establiment industrial. És a dir, per a un determinat establiment industrial, el programa calcula la càrrega de foc de cada sector o àrea d’incendi, determina un tipus de risc intrínsec, fixa les instal·lacions mínimes necessàries de protecció activa a instal·lar i per últim estableix el programa de manteniment del mateix establiment industrial. Tarragona 2016 Joel Pallarès Príncep Software for running the Fire Safety Regulation in Industrial Establishments Final Master's Project Adviser: Dr. Carlos Turón Master’s Degree in Industrial Engineering Summary To implement the Regulation of Security Against Fires in the Industrial Establishments (Royal decree 2267/2004, December 3), a basic software application has been developed in order to make the regulation more understandable by introducing the necessary data, the configuration and environment placement of the industrial area. That is, for a given industrial establishment, the application calculates the fire load in each sector or fire area, it determines a type of inherent risk, calculates the minimum needed active protection facilities to install and finally, establishes the industrial area maintenance program. Tarragona 2016 Joel Pallarès Príncep Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. Desarrollo de una herramienta informática para su análisis. Trabajo Fin de Máster dirigido por el Dr. Carlos Turón Máster en Ingeniería Industrial Resumen Para facilitar la implementación correcta del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales del (Real Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre), se ha desarrollado una sencilla aplicación informática para que facilite al usuario el correcto seguimiento de los diferentes apartados del Reglamento, a partir de la introducción de datos sobre la actividad a desarrollar, la configuración y ubicación del entorno de un determinado establecimiento industrial. Es decir, para un determinado establecimiento industrial, el programa calcula la carga de fuego de cada sector o área de incendio, determina un tipo de riesgo intrínseco, fija las instalaciones mínimas necesarias de protección activa a instalar y por ultimo establece el programa de mantenimiento de dicho establecimiento industrial. Tarragona 2016
  Subject: Edifics industrials -- Mesures de seguretat
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials. Desenvolupament d'una eina informàtica per al seu anàlisi
  Creation date in repository: 2016-10-17
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Edifics industrials -- Mesures de seguretat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar