Treballs Fi de Màster> Economia

Influence of regulatory environment on entrepreneurship within the institutional pillars in selected OECD countries

 • Identification data

  Identifier: TFM:1437
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1437
 • Authors:

  Merkushov, Igor
 • Others:

  Keywords: països OECD, emprenedoria OECD countries, entrepreneurship países OECD, emprendeduría
  Title in different languages: Influència de l'entorn regulador en l'emprenedoria dins dels pilars institucionals en països de l'OCDE seleccionats Influencia del entorno regulatorio en el espíritu empresarial dentro de los pilares institucionales en países seleccionados de la OCDE
  Subject areas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Merkushov, Igor
  Department: Economia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06
  Project director: Díaz Serrano, Luis
  Abstract: Les institucions són un determinant important del comportament emprenedor. En aquest estudi es va estimar la influència de diferents factors reguladors en l'etapa inicial del negoci als països de l'OCDE durant el període 2006-2020 en el marc dels pilars institucionals Regulatiu, Normatiu i Cultural-cognitiu. Els resultats suggereixen que la facilitació dels procediments d'importació i exportació millora l'activitat emprenedora, mentre que la reducció de la càrrega fiscal imposa un efecte negatiu en presència d'una relació no lineal. També es va demostrar que l'assertivitat en tenir les habilitats i coneixements necessaris per iniciar un negoci i l'obertura de la nació a noves pràctiques empresarials fomenten l'emprenedoria en fase inicial. Institutions are a significant determinant of entrepreneurial behavior. In this study the influence of different regulative factors on the early-stage business in the OECD countries in 2006-2020 was estimated within the framework of the Regulative, Normative and Cultural-cognitive institutional pillars. The results suggest that facilitating of the import and export procedures enhances entrepreneurship activity, while lowering of tax burden imposes a negative effect in the presence of a non-linear relationship. It was also demonstrated that assertiveness in having necessary skills and knowledge to start a business and openness of the nation to new business practices encourage the early-stage entrepreneurship.
  Subject: Emprenedoria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Mercats Internacionals
  Title in original language: Influence of regulatory environment on entrepreneurship within the institutional pillars in selected OECD countries
  Creation date in repository: 2023-07-11
 • Keywords:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Emprenedoria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar