Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Preparation of a Propane Dehydrogenation reaction model for Multi Predictive Control implementation including economic optimization

 • Identification data

  Identifier: TFM:1491
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1491
 • Authors:

  Taixés García, Berta
 • Others:

  Keywords: simulació, deshidrogenació de propà, optimització dimulation, propane dehydrogenation, optimization simulación, deshidrogenación de propano, optimización
  Title in different languages: Preparació d'un model de reacció de deshidrogenació de propà per la implementació en el sistema de control multi predictiu incloent optimització econòmica Preparation of a Propane Dehydrogenation reaction model for Multi Predictive Control implementation including economic optimization Preparación de un modelo de reacción de deshidrogenación de propano para su implementación en el sistema de control multi predictivo incluyendo optimización económica
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Taixés García, Berta
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-21
  Project director: Gabarra Gironès, Pere
  Abstract: En aquest treball de fi de màster es presenten els diferents conceptes i tasques realitzades i necessàries per a la simulació de la secció de reacció de la planta de PDH mitjançant MATLAB, a la qual primer es fa una descripció més detallada sobre la química i el funcionament de l'equip. Un cop obtingut el model de simulació, es procedeix a la seva validació i posterior optimització, inclòs un estudi econòmic. A més, es desenvolupa una anàlisi econòmica d'un funcionament de planta de 4 anys per comprovar la rendibilitat i viabilitat del model per a l'empresa. Finalment, es donen algunes propostes de millora i les conclusions obtingudes pel projecte This master thesis presents the different concepts and tasks performed and required for the simulation of the reaction section of the PDH plant using MATLAB, to which is first given a more detailed description about the chemistry and operation of the equipment. Once the simulation model is obtained, it is proceeded with its validation and further optimization, including an economic study. Moreover, an economic analysis of a 4-year plant run is developed to proof the profitability and viability of the model for the company. Finally, some proposals of improvement and the conclusions obtained for the project are given.
  Subject: Deshidrogenació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Preparation of a Propane Dehydrogenation reaction model for Multi Predictive Control implementation including economic optimization
  Creation date in repository: 2023-08-02
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Deshidrogenació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar