Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Improviment and optimization of emulsions'preperation and cleaning process

 • Identification data

  Identifier: TFM:1492
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1492
 • Authors:

  Ennajar, Aziza
 • Others:

  Keywords: reducció de residus, preparació d'emulsions, sistema CIP waste reduction, Emulsions'preperation, CIP system reducción residuos, Preperación de emulsiones, sistema CIP
  Title in different languages: Millora i optimizació de la preparació d'emulsions i neteja Improviment and optimization of emulsions'preperation and cleaning process Mejora y optimización de la preperación de emulsiones y limpieza
  Subject areas: Enginyeria Industrial Industrial Engineering Ingeniería Industrial
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Ennajar, Aziza
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-02-11
  Project director: Schuhmacher Ansuategui, Marta
  Abstract: El present projecte pretén reduir la quantitat de residus aquosos generats a la planta. Per això s'han hagut d'estudiar, millorar i optimitzar els processos de preparació i neteja de les emulsions. Per fer-ho, s'ha recopilat informació sobre el problema, trobant d'aquesta manera les causes arrel. Després, s'han proposat solucions. I finalment, algunes de les propostes s'han implementat amb resultats destacats. S'ha reduït un 27% els residus aquosos de la planta The present project aims to reduce the amount of aqueous waste generated in the plant. To this end, the processes of emulsions’ preparation and cleaning had to be studied, improved and optimised. To do so, it has been gathered information about the problem, finding in this way the root causes. Then, has been proposed solutions. And finally, some of the proposals have been implemented with outstanding results. It has been reduced by 27% the aqueous waste in the plant.
  Subject: Emulsions
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Improviment and optimization of emulsions'preperation and cleaning process
  Creation date in repository: 2023-08-02
 • Keywords:

  Enginyeria Industrial
  Industrial Engineering
  Ingeniería Industrial
  Emulsions
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar