Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Tools maintenance digitization

 • Identification data

  Identifier: TFM:1494
 • Authors:

  Ali, Mushahid
 • Others:

  Keywords: mantenimiento de herramientas digitalización tools maintenance digitization manteniment eines digitització
  Title in different languages: Mantenimiento de herramientas digitalización Tools maintenance digitization Manteniment eines digitització
  Subject areas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Ali, Mushahid
  APS: NO
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Work's public defense date: 2022-02-07
  Project director: Vallès Rasquera, Joan Manel
  Abstract: The digital world is bringing so much changes in every aspect of life and helping in improving and reshaping the way of work. Digitization of maintenance tools improves the efficiency of work and management of maintenance system. Digitization of maintenance tools provides an online access to the maintenance task, schedule and status of the equipment’s which improves the communication between production line and maintenance department. Digitization besides from increasing the efficiency of the work also saves the records and the data related to the equipment’s in case any natural disaster occurs or any loss happens. El món digital està aportant molts canvis en tots els aspectes de la vida i ajudant a millorar i remodelar la manera de treballar. La digitalització de les eines de manteniment millora l'eficiència de treball i gestió del sistema de manteniment. La digitalització de les eines de manteniment ofereix un accés en línia a la tasca de manteniment, calendari i estat dels equips que millora la comunicació entre la línia de producció i el departament de manteniment. La digitalització a més d'augmentar l'eficiència del treball també s'estalvien els registres i les dades relacionades amb el equips en cas que es produeixi algun desastre natural o es produeixi alguna pèrdua.
  Subject: Enginyeria Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Tools maintenance digitization
  Creation date in repository: 2023-08-02
 • Keywords:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar