Treballs Fi de Màster> Història i Història de l'Art

El poblament en època prehistòrica (Del Paleolític a l'Edat del Bronze) al Tarragonès, al Camp de Tarragona i a les conques dels rius Francolí i Gaià. Una aproximació a través de les fonts textuals i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

 • Identification data

  Identifier: TFM:1521
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1521
 • Authors:

  Dalmau Viñals, Marc
 • Others:

  Keywords: Camp de Tarragona, prehistoria, SIG Camp de Tarragona, prehistory, GIS Camp de Tarragona, prehistòria, SIG
  Title in different languages: El poblamiento en época prehistórica (Del Paleolítico a la Edad de Bronze) en el Tarragonès, el Camp de Tarragona i las concas de los ríos Francolí y Gaià. Una aproximación a través de las fuentes textuales y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) The prehistoric settlement (From Paleolithic to the Bronze Age) in the Tarragonès,Camp de Tarragona and the fluvial basins of Francolí and Gaià rivers. An approachthrough the written sources and the Geographic Information Systems (GIS) El poblament en època prehistòrica (Del Paleolític a l'Edat del Bronze) al Tarragonès, al Camp de Tarragona i a les conques dels rius Francolí i Gaià. Una aproximació a través de les fonts textuals i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)
  Subject areas: Historia History Història
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Dalmau Viñals, Marc
  Department: Història i Història de l'Art
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-29
  TFM credits: 30
  Project director: Canals, Antoni
  Abstract: En aquest treball s’ha dut a terme un recorregut a través de la prehistòria delsterritoris del Tarragonès, el Camp de Tarragona i les conques dels rius Francolí i Gaià. En la primera part del treball s’ha analitzat el Camp de Tarragona des d’un punt de vista estadística través de les notícies que apareixen a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològicde Catalunya (IPAPC). D’aquesta manera s’ha pogut conèixer la realitat de les comarquesde l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès i els seus municipis. En la segona part deltreball s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica d’aquests territoris des dels treballs pionersde Salvador Vilaseca (Reus, 1896 – Reus, 1975) fins als treballs més recents conduits des del’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i altres centres derecerca. S’han inventariat els diferents jaciments d’aquests territoris i s’han realitzat mapesde punts amb la distribució dels jaciments en les diferents etapes. D’aquesta manera s’ha pogut establir una evolució cronològica per períodes del poblament d’aquestes àrees des delPaleolític fins a l’Edat del Bronze. A la última part del treball s’han introduït diferents einesa través de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Les principals tècniques aplicades hanestat àrees de captació de recursos, litologia, rutes òptimes, estudis de visibilitat, estudis de pendents i fertilitat dels sòls, diagrames de Voronoi i anàlisi de xarxes d’interviibilitat.
  Subject: Història
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus)
  Title in original language: El poblament en època prehistòrica (Del Paleolític a l'Edat del Bronze) al Tarragonès, al Camp de Tarragona i a les conques dels rius Francolí i Gaià. Una aproximació a través de les fonts textuals i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)
  Creation date in repository: 2023-12-19
 • Keywords:

  Historia
  History
  Història
  Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar