Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Efecte combinat de l’àcid fumàric i ph en la fermentació del most sintètic

 • Identification data

  Identifier: TFM:1535
 • Authors:

  Pena Batllevell, Violeta
 • Others:

  Keywords: fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, ácido fumárico alcoholic fermentation, malolactic fermentation, fumaric acid fermentació alcohòlica, fermentació malolàctica, àcid fumàric
  Title in different languages: Efecto combinado del ácido fumárico y ph en la fermentación del mosto sintético Combined effect of fumaric acid and ph in the fermentation of synthetic must
  Subject areas: Enología Enology Enologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Pena Batllevell, Violeta
  APS: No
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-13
  Project director: Rozès, Nicolas
  Abstract: To study the effect of the addition of fumaric acid and yeast lees in must and wine during alcoholic fermentation and malolactic fermentation at two different pH conditions. Analysis of the evolution of fumaric acid and the different pH in the kinetics of alcoholic fermentation and in the population of Saccharomyces cerevisiae EC1118. Analysis of the effect of fumaric acid on different stages of malolactic fermentation and the population of Oenoccocus oeni VP41. Analysis of the main parameters of the wine at the end of the fermentations under the different established conditions Estudiar l'efecte de l'addició d'àcid fumàric i de lies de llevat en el most i el vi durant la fermentació alcohòlica i la fermentació malolàctica a dues condicions diferents de pH. Anàlisi de l'evolució de l'àcid fumàric i els diferents pH en la cinètica de la fermentació alcohòlica i en la població de Saccharomyces cerevisiae EC1118. Anàlisi de l'efecte de l'àcid fumàric en diferents etapes de la fermentació malolàctica i la població d'Oenoccocus oeni VP41. Anàlisi dels paràmetres principals del vi al final de les fermentacions en les diferents condicions establertes
  Subject: Fermentació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Begudes Fermentades
  Title in original language: Efecte combinat de l’àcid fumàric i ph en la fermentació del most sintètic
  Creation date in repository: 2024-02-21
 • Keywords:

  Enología
  Enology
  Enologia
  Fermentació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar