Treballs Fi de Màster> Medicina i Cirurgia

Efectividad del ejercicio físico en la mejora de la función vascular en adultos mayores con insuficiencia cardíaca: revisión sistemática

 • Identification data

  Identifier: TFM:1544
 • Authors:

  Gargallo Aguarón, Pablo
 • Others:

  Keywords: funció vascular, exercisi físic, insuficiència cardíaca vascular function, physical exercise, heart failure función vascular, ejercicio físico, insuficiencia cardíaca
  Title in different languages: Efectivitat de l'exercici físic en la millora de la funció vascular en adults majors amb insuficiència cardíaca: revisió sistemática Effectiveness of physical exercise in improving function vascular in elderly adults with heart failure: systematic review
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Gargallo Aguarón, Pablo
  APS: No
  Department: Medicina i Cirurgia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-16
  TFM credits: 12
  Project director: Gonzalez Peris, Manuel
  Abstract: Es va realitzar aquesta revisió sistemàtica amb l'objectiu d'avaluar l'eficàcia de l'exercici físic sobre la funció vascular en adults majors amb Insuficiència Cardíaca (IC) i d'analitzar si alguna modalitat d'exercici mostrava millors resultats. Es van seleccionar 5 Assajos Clínics Aleatoritzats que complissin els criteris d'inclusió, dels quals només 3 van trobar diferències estadísticament significatives en alguna variable de funció vascular. Malgrat l'existència d'alguns resultats prometedors, no es pot asseverar que l'exercici físic sigui una eina eficaç en la millora de la funció vascular en adults majors amb IC. Se realizó esta Revisión Sistemática, con el objetivo de evaluar la eficacia del ejercicio físico sobre la función vascular en adultos mayores con Insuficiencia Cardiaca (IC) y de analizar si alguna modalidad de ejercicio mostraba mejores resultados. Se seleccionaron 5 Ensayos Clínicos Aleatorizados que cumplieran los criterios de inclusión, de los cuales solo 3 encontraron diferencias estadísticamente significativas en alguna variable de función vascular. Pese a la existencia de algunos resultados prometedores, no se puede aseverar que el ejercicio físico sea una herramienta eficaz en la mejora de la función vascular en adultos mayores con IC.
  Subject: Persones grans
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Envelliment i Salut
  Title in original language: Efectividad del ejercicio físico en la mejora de la función vascular en adultos mayores con insuficiencia cardíaca: revisión sistemática
  Creation date in repository: 2024-02-26
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Persones grans
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar