Treballs Fi de Màster> Infermeria

Programa Integral de Rehabilitación para pacientes con Enfermedad Arterial Periférica

 • Identification data

  Identifier: TFM:1568
 • Authors:

  Medina Ponce, Angel Jonatan
 • Others:

  Keywords: Malaltia Arterial Perifèrica, Claudicació Intermitent, Teràpia per Exercici Peripheral Arterial Disease ; Intermittent Claudication; Exercise Therapy Enfermedad Arterial Periférica; Claudicación Intermitente; Terapia por Ejercicio
  Title in different languages: Programa Integral de Rehabilitació per a pacients amb Malaltia Arterial Perifèrica Comprehensive Rehabilitation Program for patients with Peripheral arterial disease Programa Integral de Rehabilitación para pacientes con Enfermedad Arterial Periférica
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Medina Ponce, Angel Jonatan
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-13
  TFM credits: 11
  Project director: Fernández Saez, Jose
  Abstract: El tractament conservador de la EAP es basa en la TES que té com a objectius generals millorar la capacitat funcional, augmentar la qualitat de vida i disminuir la morbiditat - mortalitat per ECV. Els objectius plantejats són determinar la prevalença de EAP en la ZBS San José i avaluar si un programa d'exercici supervisat produeix millores en la distància de caminada, dolor i qualitat de vida en pacients amb EAP. Aquest projecte contribueix al coneixement que la TES millora la distància recorreguda, el dolor i la qualitat de vida. El tratamiento conservador de la EAP se basa en la TES que tiene como objetivos generales mejorar la capacidad funcional, aumentar la calidad de vida y disminuir la morbilidad - mortalidad por ECV. Los objetivos planteados son determinar la prevalencia de EAP en la ZBS San José y evaluar si un programa de ejercicio supervisado produce mejoras en la distancia de caminata, dolor y calidad de vida en pacientes con EAP. Este proyecto contribuye al conocimiento de que la TES mejora la distancia recorrida, el dolor y la calidad de vida.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Programa Integral de Rehabilitación para pacientes con Enfermedad Arterial Periférica
  Creation date in repository: 2024-02-28
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar