Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Effect of binding constants on the extraction of herbicides with cyclodextrin polymers

 • Identification data

  Identifier: TFM:1572
 • Authors:

  Alvarado Guilcapi, Michele Cristina
 • Others:

  Keywords: polimers de ciclodextrina, constants de formació, extracció cyclodextrin polymers, binding constants, extraction polímeros de ciclodextrina, constantes de formación, extracción
  Title in different languages: Efecte de les constants de formació en l'extracció d'herbicides amb polímers de ciclodextrina Efecto de las constantes de formación en la extracción de herbicidas con polímeros de ciclodextrina
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Alvarado Guilcapi, Michele Cristina
  APS: No
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-09-12
  Project director: Fragoso Sierra, Alex
  Abstract: Les constants d'unió dels complexos d'inclusió entre ciclodextrines α, β i γ amb àcid 4-clorofenoxiacètic, àcid 2,4-diclorofenoxiacètic i àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, es van determinar mitjançant espectroscòpia ultraviolada visible. Es van utilitzar mètodes de regressió lineal i no lineal. La relació amb les eficiències d'eliminació dels polímers basats en ciclodextrina β i γ que contenen diisocianat d'hexametileno (HDI) i epiclorhidrina (EPI) es va avaluar mitjançant polímers de maltodextrina HDI i EPI com a controls. Es suggereix la dependència de la mida de la cavitat de la ciclodextrina i la polaritat de les molècules d'herbicides. La relació amb les eficiències d'eliminació demostra que el mecanisme primari d'adsorció implicat podria ser la formació de complexos d'inclusió, tot i que no es descarta l'efecte d'altres mecanismes d'adsorció. Binding constants of inclusion complexes between α, β and γ cyclodextrins with 4-chlorophenoxyacetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, were determined using ultraviolet-visible spectroscopy. Linear and nonlinear regression methods were employed. Relationship with the removal efficiencies of β and γ cyclodextrin-based polymers containing hexamethylene diisocyanate (HDI) and epichlorohydrin (EPI) was evaluated using HDI and EPI maltodextrin polymers as controls. Dependence on the cyclodextrin cavity size and the polarity of the herbicide molecules is suggested. Relationship with the removal efficiencies demonstrate primary adsorption mechanism involved could be formation of inclusion complex, although effect of other adsorption mechanisms is not ruled out.
  Subject: Nanociència
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Effect of binding constants on the extraction of herbicides with cyclodextrin polymers
  Creation date in repository: 2024-02-28
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Nanociència
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar