Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Creació d’una comunitat d’habitatges enèrgicament independents amb la inclusió de tecnologies renovables i V2H

 • Identification data

  Identifier: TFM:1591
 • Authors:

  Guarch Fontanals, Oriol
 • Others:

  Keywords: Renovables, V2H, Estudios de mercado Renewables, V2H, Market research Renovables, V2H, Recerca mercat
  Title in different languages: Creación de una comunidad de viviendas energéticamente independientes con la inclusión de tecnologías renovables y V2H Creation of a community of energical independent households with the inclusion of renewable and V2H technologies.
  Subject areas: Tecnologías del vehículo eléctrico Electric vehicle technologies Tecnologies del vehicle elèctric
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Guarch Fontanals, Oriol
  APS: No
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-09-13
  Project director: Giral Castillón, Roberto
  Abstract: In this project, we start from a real community and investigate the state of the market in order to create a community of homes independent of the electricity grid, thanks to renewable technologies and the inclusion of the electric vehicle in the community, s 'they will have to overcome technological challenges of a very recent technology to be able to incorporate it and make it viable. En aquest projecte es parteix des d'una comunitat real i s'investiga l'estat del mercat per poder crear una comunitat d'habitatges independents de la xarxa elèctrica, gràcies a les tecnologies renovables i a la inclusió del vehicle elèctric a la comunitat, s'hauran de superar reptes tecnològics d'una tecnologia molt recent per poder-la incorporar i ferla viable.
  Subject: Enginyeria electrònica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: cat
  Education area(s): Tecnologies del Vehicle Elèctric
  Title in original language: Creació d’una comunitat d’habitatges enèrgicament independents amb la inclusió de tecnologies renovables i V2H
  Creation date in repository: 2024-03-05
 • Keywords:

  Tecnologías del vehículo eléctrico
  Electric vehicle technologies
  Tecnologies del vehicle elèctric
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar