Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Balancing Techniques for Battery Modules

 • Identification data

  Identifier: TFM:1593
 • Authors:

  Añó Martinez, Pau
 • Others:

  Keywords: Bateria, Balanceig, SOC, Capacitat, Energia Battery, Balancing, SOC, Capacity, Energy Bateria, Balanceado, SOC, Capacidad, Energia
  Title in different languages: Tecniques de balanceig de mòduls de bateries Técnicas de balanceado de modulos de baterias
  Subject areas: Tecnologías del vehículo eléctrico Electric vehicle technologies Tecnologies del vehicle elèctric
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Añó Martinez, Pau
  APS: No
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-09-12
  Project director: Vidal Idiarte, Enric
  Abstract: Les bateries de vehicles elèctrics són complexes i requereixen una gran quantitat d'electrònica per gestionar-se amb seguretat en un entorn d'automoció. Una de les principals funcionalitats d'aquesta electrònica és intentar compensar la diferència que pot aparèixer entre les cèl·lules presents en una Bateria. En aquest projecte es presenten diferents tècniques d'equilibri, des de les que actualment són d'última generació fins a les que actualment no estan desplegades. Algunes de les tècniques presentades s'implementen en un entorn MATLAB. Es realitzen una sèrie de proves entre tècniques en aquest entorn per comparar-les. Electrical Vehicle batteries are complex and require a lot of electronics to be managed safely into an automotive environment. One of the main functionalities of these electronics is to try to compensate the difference that may appear between the cells present on a Battery. On this project different balancing techniques are presented, from the ones that are currently state of the art to ones that are not deployed currently. Some of the presented techniques are implemented into a MATLAB environment. A series of tests are performed between techniques on that environment to compare them.
  Subject: Enginyeria electrònica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Tecnologies del Vehicle Elèctric
  Title in original language: Balancing Techniques for Battery Modules
  Creation date in repository: 2024-03-05
 • Keywords:

  Tecnologías del vehículo eléctrico
  Electric vehicle technologies
  Tecnologies del vehicle elèctric
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar