Treballs Fi de Màster> Infermeria

Aparición de preeclampsia en mujeres diagnosticadas de diabetes gestacional. Un proyecto de investigación.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1595
 • Authors:

  Teruel Peña, Bárbara
 • Others:

  Keywords: Preeclàmpsia, Diabetis Gestacional, embaràs. Pre-eclampsia, Diabetes, gestational; pregnancy. Preeclampsia, Diabetes Gestacional, embarazo.
  Title in different languages: Aparició de preeclampsia en dones diagnosticades de diabetis gestacional. Un projecte d'investigació. Appearance of preeclampsia in women diagnosed with gestational diabetes. A research project. Aparición de preeclampsia en mujeres diagnosticadas de diabetes gestacional. Un proyecto de investigación.
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Teruel Peña, Bárbara
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06
  TFM credits: 11
  Project director: De Molina Fernández, María Inmaculada
  Abstract: Introducció: La preeclàmpsia és un estat patològic gestacional, manifestada com a hipertensió, les complicacions de la qual poden derivar en fallades multiorgàniques. La Diabetis Gestacional (DG) s'associa amb complicacions maternes i fetals, a mig-llarg termini. Estudis recents assenyalen el risc incrementat de preeclàmpsia relacionat amb patir DG. Objectius: Avaluar si existeix relació entre un pes matern superior al recomanat en l'embaràs i el risc de desenvolupar preeclàmpsia en una població de gestants diabètiques. Metodologia: Prèvia revisió sistemàtica com a fase inicial de la recerca es va procedir al disseny d'un projecte de recerca amb metodologia quantitativa de disseny observacional, descriptiu, transversal i retrospectiu. Introducción: La preeclampsia es un estado patológico gestacional, manifestada como hipertensión, cuyas complicaciones pueden derivar en fallos multiorgánicos. La Diabetes Gestacional (DG) se asocia con complicaciones maternas y fetales, a medio-largo plazo. Estudios recientes señalan el riesgo incrementado de preeclampsia relacionado con padecer DG. Objetivos: Evaluar si existe relación entre un peso materno superior al recomendado en el embarazo y el riesgo de desarrollar preeclampsia en una población de gestantes diabéticas. Metodología: Previa revisión sistemática como fase inicial de la investigación se procedió al diseño de un proyecto de investigación con metodología cuantitativa de diseño observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Aparición de preeclampsia en mujeres diagnosticadas de diabetes gestacional. Un proyecto de investigación.
  Creation date in repository: 2024-03-06
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar